Uplynulo 65 rokov odvtedy, ako naposledy vydýchol významný detviansky rodák Július Juraj Thurzo. Tento prvý slovenský námorný kapitán zomrel v roku 1950 v Banskej Bystrici v časti Radvaň.

Vo februári uplynulo aj 133. výročie jeho narodenia. Július Juraj Thurzo sa narodil 21. februára 1882 v Detve ako syn Detvanky Kataríny Thurzovej, rodenej Gondovej.

Po smrti otca na čelo rodiny

Keď mal jedenásť rokov, rodine zomrel otec – živiteľ. Bolo to v čase, keď sa rodina presťahovala z Detvy do Brezna. Tu Ján Daniel Thurzo smrteľne ochorie a vo februári 1893 zanecháva manželku Katarínu s troma deťmi samú. Detvanka sa sťahuje s deťmi do Banskej Bystrice. Syn Július Juraj už ako študent na gymnáziu v Banskej Bystrici prejavil mimoriadnu bystrosť a inteligenciu. Najstarší syn vedel, že smrťou otca musí nastúpiť na cestu zodpovednosti dospelých a byť oporou matke. Július Juraj Thurzo dostal ponuku na štúdium vo vtedy talianskom meste Fiume, dnešnej Rijeke. Štúdiá hradila Uhorská námorná akadémia s následným záväzkom absolventa slúžiť ako námorný kapitán. Thurzo sa rozhodol. Na štúdiá bola potrebná taliančina, ako hlavný študijný jazyk a Július Juraj sa so snaživosťou vrhol do gramatík. Potom sa ešte učil po anglicky a chorvátsky.

Neskôr počas svojej kariéry používal Thurzo ešte niekoľko ďalších svetových jazykov. V Banskej Bystrici, v Radvani, odkiaľ pochádzal jeho otec zanechal svoju milovanú matku a dievčinu Kornéliu Petrikovichovú. So svojou milovanou Kornéliou sa zosobášili v roku 1906. Napriek pracovným odlúčeniam sa manželom narodili tri deti. Jeho s námahou získanú kariéru a mnohé námorné skúsenosti zocelené v nebezpečenstvách prerušila prvá svetová vojna. Keďže novovzniknutá Československá republika bola suchozemským štátom, prijal miesto plavebného poradcu na československom veľvyslanectve v Belehrade, kde sa presťahoval aj so svojou rodinou. Potom sa vrátil do Bratislavy, kde bol riaditeľom na Poriečnom a plavebnom úrade pre oblasť Dunaja. Po rokoch Július Juraj Thurzo konečne môže uprednostniť rodinu a zostáva v Radvani. Písal tu cestopisy z prežitých plavieb a navštívených krajín.

V Detve po veľkom rodákovi Júliusovi Jurajovi Thurzovi zostáva ako žijúca spomienka Základná škola Júliusa Juraja Thurza. Toto čestné pomenovanie škole udelilo Ministerstvo školstva v roku 2004. Základná škola vyniká v rozvíjaní zručností žiakov v moderných informačných a komunikačných technológiách a v cudzích jazykoch.

 

vystava72