Klub dôchodcov č II. v Detve – sídlisko pripravil stretnutie jubilantov, ktorí sa v druhom polroku 2015 dožili životného jubilea 70, 75, 80, 85 rokov.

Stretnutie sa uskutočnilo v piatok 25. septembra popoludní v priestoroch Domova dôchodcov v Detve za účasti primátora mesta Jána Šufliarského a riaditeľa Domova dôchodcov Štefana Kamenského.

Stretnutie zahájil predseda klubu Štefan Závodný a privítal hostí. Zároveň poďakoval riaditeľovi Domova dôchodcov za dobrú spoluprácu a poskytovanie priestorov. Účastníkom sa prihovoril aj primátor, ktorý im zaželal veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov. S blahoprianím sa jubilantom prihovoril aj riaditeľ Kamenský.

Hoci sa na spoločenskom programe nemohli zúčastniť všetci jubilanti, blahoželanie patrí všetkým nasledovným: Ku 70. narodeninám Anne Kačániovej a Jolane Zdechovanovej. Ku 75. narodeninám Emilovi Drugdovi, Márii Henczeovej, Helene Ivaničovej, Jánovi Krníčovi, Márii Pláštikovej a Márii Teremovej. Ku dovŕšeným 80tim rokom Márii Gallovej, Jozefovi Hroncovi, Anne Hupianovej, Emílii Chamulovej a Jozefovi Jozefíkovi. Ku 85. narodeninám Gabriele Burianovej.

Výbor klubu pripravil pre jubilantov pekný kultúrny program, ktorý predviedli deti z Detského folklórneho súboru Slniečko pod vedením Emílie Zorvanovej.

a1

Výbor klubu tiež pripravil občerstvenie a každý jubilant si odniesol malý darček. Oslávenci sa počas pohostenia podelili so svojimi životnými spomienkami. Nakoniec sa spoločne zabavili a porozprávali o spolupráci s výborom a na osobné témy. Rozchádzali sa s príjemnými zážitkami zo stretnutia.

a3 a2

Text: Štefan Závodný

Foto: Zuzana Juhaniaková