„V dejinách nášho mesta sú udalosti, ktoré z nich nemožno vymazať, treba si ich neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť,“ začal slávnostný príhovor primátor Ján Šufliarský 13. februára 2017 pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve.

Prvý občan mesta pokračoval, že k takýmto rozhodne patrí 13. február v roku 1945, ktorý je do histórie zapísaný ako Deň oslobodenia Detvy. Kronika mesta a spomienky pamätníkov dokladajú, že to boli príslušníci Červenej armády a rumunskí vojaci, ktorí priniesli Detve a jej obyvateľom slobodu a mier.

„Od tohto pamätného dátumu teda práve dnes uplynulo už 72 rokov a my sme opäť prišli vzdať úctu všetkým tým, ktorí priniesli do nášho mesta slobodu a oslobodili ho od fašizmu,“ povedal pred zhromaždením, v ktorom nechýbali zástupcovia inštitúcií, politických strán a Základnej organizácie (ZO) Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Títo pristupovali v skupinkách k pamätníku a gestom položenia vencov si uctili pamiatku bojovníkov i všetkých obetí. Ako zaznelo v slávnostnej reči primátora, „je povinnosťou nás všetkých spolupracovať vo vzájomnej úcte a s vedomím spoluzodpovednosti za mier, slobodu, demokraciu a bezpečný život v našej krajine.“

Spoluorganizátorom pietneho aktu spolu so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami bolo mesto Detva, ktoré ďakuje všetkým zúčastneným vzácnym hosťom, občanom i zástupcom škôl, ktorí sa na pietnom akte zúčastnili spolu so žiakmi.

Poďakovanie patrí aj spevokolu Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3, ktorý prispel k dôstojnému priebehu pietneho aktu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková