Mesto Detva, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politické strany v Detve pozývajú všetkých obyvateľov mesta na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Detvy od fašizmu.

Uskutoční sa vo štvrtok 13. februára 2020 o 13.00 hod. pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve.

Program:

  • Kladenie vencov
  • Štátna hymna SR
  • Báseň
  • Otvorenie a privítanie hostí
  • Slávnostný príhovor
  • Hymnická pieseň
  • Záver
  • Spevokol

(ms)