Primátor Mesta Detva, Ján Šufliarský reaguje na schválenie novely banského zákona poslancami Národnej rady SR dňa 12. septembra 2014.

Po rokovaniach s členmi vlády SR, poslancami NR SR, poslancami Európskeho parlamentu a príslušnými úradmi verejnej správy o problematike pripravovanej ťažby zlata a možnostiach ukončenia tohto procesu s potešením príjmame skutočnosť, že poslanci Národnej rady SR schválili novelu banského zákona, ktorá zakazuje používať technológiu kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.

Predovšetkým predkladateľom tejto novely a všetkým poslancom, ktorí hlasovali za jej schválenie, patrí naše poďakovanie. Je to dobrá správa nielen pre obyvateľov mesta Detva ale aj celého regiónu, ktorý sa zjednotil proti tejto ťažbe.

Domnievame sa, že by táto zlatá ruda, ktorá sa nachádza v katastri nášho mesta, mala zostať pre budúce generácie nášho regiónu, ktoré budú využívať toto prírodné bohatstvo a budú mať možnosť vykonávať jej ťažbu inou technológiou, ktorá nebude predstavovať žiadne riziko pre životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Mesto Detva bude aj naďalej venovať pozornosť tejto problematike a obhajovať záujmy svojich obyvateľov pred záujmami ťažobných spoločností.