V dňoch 9. – 12. júna sa uskutoční na Podpoľaní 5. jubilejný ročník medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017.

Je to jediný festival svojho druhu na svete, ktorý je dramaturgicky otvorený fujaristom z celého sveta, nielen zo Slovenska. Publikum sa môže tešiť na významných profesionálnych hudobníkov, ktorí medzi svoje hudobné nástroje zaradili aj slovenskú fujaru a takto propagujú náš hudobný klenot na koncertoch všade vo svete. Na Vígľašskom zámku, v Detve a v Hriňovej sa predstavia Andrew Cronshaw (Veľká Británia), Radim Zenkl (USA/Česká republika), Willi Grimm a Gerard Widmer (Švajčiarsko), Ján Trnovský a Bob Rychlik (USA), Dominik Lendacký (Česká republika) a asi 70 domácich hráčov na fujaru a ďalšie slovenské pastierske ľudové hudobné nástroje. Účinkovať bude samozrejme aj zakladateľ, režisér a dramaturg festivalu Dušan Holík, ktorý je zároveň aj zakladateľ a predseda občianskeho združenia Duša fujary, ktoré je organizátorom festivalu.

Festival začne v piatok 9. júna na Vígľašskom zámku od 10.00 hod. jarmokom fujár, píšťal a tradičných remesiel. Poobede bude Dušan Holík viesť školu hry na fujare a píšťalke. Nasledovať budú dva bloky otvoreného pódia pre hráčov na fujare a píšťalke. Medzi nimi bude priestor na inšpirujúcu prednášku a moderovanú diskusiu Vladimíra Štollmanna a Dušana Holíka „Paralely jakutského oloncha a slovenskej fujary“.

Fujara aj oloncho boli zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v tom istom roku (2005). Vladimír Štollmann je autorom knihy „Jakutské oloncho“. Na základe služobných ciest v Jakutsku získal zaujímavé informácie a skúsenosti o zachovávaní kultúrneho dedičstva v Jakutsku, ktoré nám nastavujú zrkadlo, ako sa chováme my a ako by sme sa mali chovať k nášmu kultúrnemu dedičstvu, aké veľké rezervy tu máme.

Festival už tradične otvoria zahratím slovenskej hymny na fujarách a následne prednesie slávnostný príhovor pán primátor mesta Detva Ján Šufliarský, ktorý prevzal nad festivalom záštitu. Po ňom sa predstaví hlavný hosť festivalu, temperamentná world music Rusín Čendeš Orchestra, ktorá čerpá z rusínskej ľudovej piesne. Štýl world music sprístupňuje ľudovú pieseň širšiemu spektru publika. V ich podaní zaznejú najkrajšie rusínske piesne ako zmes karpatsko – balkánskej – rómsko – jazzovej temperamentnej hudobnej fúzie v jedinečných úpravách Reného Bošeľu a Jakuba Stračinu. Hrať a spievať budú: Peter Šipula ‒ husle, Andrej Turčin ‒ husle, René Bošeľa ‒ gitara, viola, Zuzana Stračinová ‒ cimbal, Róbert Bošeľa ‒ perkusie, Jakub Stračina – kontrabas. Piatkový program na Vígľašskom zámku uzavrie Zámocká paráda, na ktorej vystúpia domáci aj zahraniční umelci a účinkujúci. Medzi nimi bude aj hlavný zahraničný hosť – britský multiinštrumentalista, producent a novinár world music Andrew Cronshaw z Londýna. Zahrá na elektrickú citaru, kantele, fujare a ďalších dychových nástrojoch. Prezradíme na neho, že má troch obľúbených hudobných skladateľov a jedným z nich je náš slovenský hudobný génius Svätozár Stračina. Ďalšími zahraničnými hosťami sú švajčiarske duo Naturton, ktoré tvoria Willi Grimm a Gérard Widmer a predvedú nám svoje umenie na fujare a didgeridoo.

Sobotňajší program začne popoludní v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve programom s názvom Fujarové rozprávky. Nebude sa však jednať o klasické rozprávky, ako ich poznáme. Každý fujarista alebo výrobca má svoj vlastný životný príbeh (rozprávku), ako sa dostal k hre, prípadne výrobe pastierskych píšťal a môže sa so svojím príbehom podeliť s publikom. Bude sa jednať o otvorenú moderovanú diskusiu o súčasnom smerovaní fujary a pastierskych píšťal na Slovensku a vo svete na príklade konkrétnych súčasných fujaristov a výrobcov fujár. Nasledovať bude Uvítanie do života Fujarového spevníka a Píšťalkového spevníka, ktorých autorom je Dušan Holík a ktorých vydanie podporil Fond pre podporu umenia v rámci projektu Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus). Program v Detve uzavrie slávnostný program slovenských aj zahraničných fujaristov a píšťalkárov s názvom Pocta fujare.

V nedeľu v Hriňovej v doobedňajších hodinách budú mať účinkujúci festivalu možnosť vidieť unikátne terasovité políčka, ktoré tvoria najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku. Po spoločnom obede sa účinkujúci festivalu presunú do Mestského kultúrneho strediska a tu budú diskutovať, vymieňať si skúsenosti a spoločne muzicírovať. Práve tento spoločný workshop je novinkou v doterajšej krátkej histórii festivalu.

Organizátori s radosťou vyšli v ústrety želaniu fujaristov a zaradili takéto spoločné zdieľanie fujaristov mimo javiska do programu festivalu. Nasledovať bude hodinový koncert multiinštrumentalistu svetového formátu Radima Zenkla, rodáka z Českej republiky žijúceho v USA už 28 rokov, ktorý hrá na rôzne hudobné nástroje z celého sveta. Zahrá nám na fujare, píšťalke, dvojačke, koncovke, kravskom rohu, mandolíne, digeridoo v štýloch ľudová hudba, jazz a predvedie nám aj vlastnú tvorbu.

Záverečný program bude patriť Fujarovej muzike Dušana Holíka, novému zoskupeniu tradičnej sláčikovej podpolianskej hudby s fujarou a píšťalkami. V tomto zoskupení píšťalka a fujara vystupujú ako rovnocenné hudobné nástroje v rámci vrchárskej sláčikovej muziky. Kedysi primáši ľudových hudieb napodobňovali náročné variácie vynikajúcich píšťalkárov – inštrumentalistov. Týmto smerom sa pred polstoročím uberal aj Orchester ľudových nástrojov, kde účinkoval vynikajúci profesionálny hudobník, multiinštrumentalista, sólista Orchestra ľudových nástrojov v Bratislave Jozef Peško (6-dierkové píšťaly, dvojačky, koncovky, fujary, fujary – trombity, drumble, pastierske flauty…). Po Jozefovi Peškovi sa už nenašiel žiadny profesionálny muzikant, ktorý by hral na pastierske slovenské ľudové hudobné nástroje na svetovej úrovni. Preto zoskupenie Fujarová muzika Dušana Holíka sa snaží o návrat k prameňom a čerpá z obrovskej studnice slovenskej ľudovej piesne a pôvodnej inštrumentálnej hudby. Je načase nahradiť nemecké barokové zobcové flauty, ktoré sa udomácnili v mnohých slovenských ľudových hudbách tradičnými slovenskými píšťalami s ich jasným priezračným štebotavým zvukom. Aj 6-dierková pastierska píšťalka je chromatický dychový hudobný nástroj, ale zatiaľ sa nenašiel na Slovensku nikto, kto by jej obrovské hudobné možnosti naplno využíval. Ak sa vrátime ešte ďalej do minulosti, ešte pred nástupom gájd a sláčikových hudobných nástrojov, boli píšťalky najstaršie hudobné nástroje, ktoré sa používali, o čom svedčí aj hudobná tonalita ľudových piesní v rámci jednotlivých regiónov Slovenska, ktorá úzko súvisí s píšťalkami.

V pondelok Radim Zenkl na dvoch výchovných koncertoch v základnej škole v Detve na Kukučínovej ulici pozve svojich mladých poslucháčov k virtuálnej ceste okolo sveta so zástavkami na všetkých svetadieloch vrátane ukážok tradičných miestnych nástrojov a ľudovej hudby. Žiaci budú vyzvaní k hudobnej spolupráci formou tlieskania a spevu, precvičia si tiež zemepis a dejepis. A týmto sa program 5. medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017 končí.

Organizátori festivalu: občianske združenie Duša fujary, hudobná agentúra Fujara music

Hlavný partner festivalu: Fond na podporu umenia

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Text: Lýdia Milanová, Dušan Holík
Foto: Zuzana Juhaniaková