Nepriaznivá situácia s COVID 19 nám spôsobila, že termíny talentových prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021 sa uskutočňujú v iných termínoch ako to bolo doteraz.

Veľmi sa tešíme na našich súčasných žiakov, ako aj nových žiakov, ktorí majú záujem prísť medzi nás a rozvíjať tak svoj talent v umeleckej oblasti, ktorá je ich srdcu blízka.

Preto našich nových záujemcov o štúdium na našej umeleckej škole vo všetkých umeleckých odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby) pozývame na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať nasledovne v priestoroch našej školy v budove ZŠ s MŠ A. Vagača v Detve na Štúrovej ulici č. 12 v kancelárií riaditeľky školy:

 • 27. 8. 2020                  13:00 – 17:00 hod
 • 28. 8. 2020                  13:00 – 17:00 hod
 • 31. 8. 2020                  13:00 – 17:00 hod
 • 2. 9. 2020                    11:00 – 17:00 hod
 • 3. 9. 2020                    14:00 – 18:00 hod
 • 4. 9. 2020                    14:00 – 18:00 hod
 • 7. 9. 2020                    14:00 – 18:00 hod
 • 8. 9. 2020                    14:00 – 18:00 hod
 • 9. 9. 2020                    14:00 – 18:00 hod
 • 10. 9. 2020                  14:00 – 18:00 hod
 • 11. 9. 2020                  14:00 – 18:00 hod

V čase prijímacích talentových skúšok majú povolený vstup do budovy iba žiaci v sprievode max. 1 zákonného zástupcu z bezpečnostných dôvodov v súvislosti s opatreniami COVID 19.

Prosíme o dodržiavanie povinnej dezinfekcie rúk a prekrytia nosa a úst rúškom.

Prikladám tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť k prijímaciemu konaniu. V prípade, že ich na prijímacie konanie nedonesiete vyplnené, budete ich vypĺňať na mieste.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy Mgr. Andreu Ľalíkovú, DiS. art, telefonicky: 0911 518 753, alebo elektronicky e-mail: andrea.lalikova@gmail.com