Dňa 27. januára 2018 bola na súkromnej návšteve v Detve známa herečka divadla Aréna a divadla L + S z Bratislavy, pani Lujza Garajová–Schrameková.

Podarilo sa využiť túto príležitosť a dohodnúť sa s pani Lujzou na stretnutí s členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku v Detve, ako aj jej sympatizantmi, a dozvedieť sa niečo zo zákulisia umeleckého sveta i jej ceste po hereckom chodníčku.

Stretnutie sa uskutočnilo na Základnej škole J. J. Thurzu za účasti nielen seniorov, ale i mladšej generácie. K príjemnej atmosfére podujatia prispela svojím vystúpením hlavne pani Lujza, ktorá so svojím milým prístupom a osobným čarom porozprávala zážitky nielen zo svojej práce, ale odpovedala i na otázky prítomných, ako v bežnom rodinnom živote uplatňuje svoje poznatky z predvádzaných hier a filmov.

Program stretnutia obohatili i prítomní rodičia pani Lujzy, najmä jej matka, pani Schrameková, taktiež herečka nitrianskeho bábkového divadla, ale najmä speváčka, ktorá si podmanila všetkých prítomných vystúpením s piesňami Edith Piaf.

Za dobrý priebeh tohto milého podujatia patrí poďakovanie pani Eve Chlebovej, kronikárke mesta, riaditeľovi Základnej školy J. J. Thurzu pánovi Bohuslavovi Ilavskému za pomoc a ústretovosť, ako aj prítomným členom výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Detve.

Text: Soňa Strelcová
Foto: Eva Chlebová