To, že sa komunálny odpad z Detvy momentálne vyváža do Žiaru nad Hronom môže byť  pre mesto a jeho obyvateľov v skutočnosti pozitívne. Nielen, že si nešpiníme vlastné mesto a smeti vyvážame mimo neho čím si chránime životné prostredie, ale paradoxne nás to môže stáť aj menej peňazí.

Uskladnenie 1-tony odpadu na našej skládke je drahšie ako je vývoz do Žiaru nad Hronom, pretože naša skládka v meste je veľmi malá, ale fixné náklady sú rovnaké ako pri veľkých skládkach. Preto si pri vačších skládkach môžu dovoliť nižšiu cenu za uskladnenie 1-tony odpadu.

Viaceré mestá na Slovensku nemajú na svojom území vybudovanú vlastnú skládku komunálneho odpadu, pretože pre obyvateľa nie je dôležité či uskladňuje odpad vo vlastnom meste, alebo ho odváža mimo mesta ak je to pre neho ekonomicky výhodnejšie čiže lacnejšie. Napríklad aj neďaleké mesto Hriňová rovnako vyváža odpad mimo svojho mesta. Preto je na zváženie, či je vôbec nutné budovať novú skládku odpadu v Detve.

Preto je priam zarážajúce ako mestský poslanec v Detve Jozef Pavlov prostredníctvom svojich internetových „novín“ doslova šíri poplašné správy a rôzne nezmyselné teórie a nepravdy o Technických službách a skládke komunálneho odpadu v Detve. To, že práve poslanec Pavlov poukazuje na Technické služby v Detve vyznieva o to komickejšie, že práve on bol nachytaný ako si od Technických služieb nechal vyplatiť faktúru za vymyslené služby, ktoré ani neposkytol. To, že jedinou náplňou práce Jozefa Pavlova ako mestského poslanca v Detve je vytvárať intrigy a vymýšlať rôzne nezmyselné kauzy v snahe poškodzovať meno primátora je už azda každému známe.

Pravda je taká, že mesto Detva má spomedzi okresných miest jeden z najnižších poplatkov za komunálny odpad a ako sa vyjadril primátor mesta Detva Ján Šufliarský, je rád, že výška poplatku za komunálny odpad sa nemusí navyšovať a mesto ju udržuje posledné roky stabilnú.

Jediný kto môže cenu za odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov zvýšiť sú práve poslanci. Pred takýmto závažným rozhodnutím je ale potrebné urobiť dôkladnú ekonomickú analýzu či je výhodnejšie budovanie vlastnej skádky alebo vývoz mimo mesta. Ale také niečo ako analýza a rozhodovanie sa na základe faktov asi našim poslancom nič nehovorí.

Tak ako to urobili títo poslanci, keď zvýšili poplatky pre rodičov za pobyt ich dieťata v materských školách. Namiesto toho, aby pre škôlky vyčlenili peniaze z rozpočtu mesta tak znovu nezmyselne zatažili peňaženky obyvateľom.

Prečo končí kapacita skládky v Detve o rok skôr? 

V roku 2009 bola otvorená nová kazeta skládky s kapacitou cca 50 000-ton a životnosťou uskladnenia odpadu 8rokov teda do roku 2017. Táto investícia bola splácaná formou úveru. Stalo sa však to, že už koncom roku 2011 teda dva roky po otvorení kazety bolo na skládke uložené až 20 000-ton odpadu čo predstavovalo už vtedy skoro polovicu kapacity skládky. Za toto nesie zodpovednosť bývalý konateľ spolu s dozornou radou, pretože dovolili trestuhodne navoziť popolček z Bučiny Zvolen, ktorý v telese skládky nemá vobec čo robiť a za ďalšie na skládku bolo navezené o 6000 ton viac, ako bolo vyfakturované. Čím bola spôsobená škoda cca 28 000 eur.

Čo kritizujú poslanci? 

V spoločnosti Technické služby je dozorná rada, ktorá by mala všetko kontrolovať. Tej by sa nemalo stať, že prehliadne použitie účelovo viazaných peňažných prostriedkov na rekultiváciu skládky na iné účely. Táto dozorná rada však odobrila účtovnú uzvarierku aj s takýmito pochybeniami čím bol primátor uvedený do omylu. Keď to primátor zistil tak účtovnú uzavierku na valnej hromade neschválil a požiadal o audit spoločnosti, ktorý momentálne prebieha. Takže čo kritizujú páni poslanci? Kritizujú primátora, že zistil pochybenia ich nominantov a dozornej rady ktorú si tam navolili? To, že primátor nariadil hĺbkový audit nech sa zistia všetky pochybenia?

Text: Ján Šiandor