Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pripravuje na október kultúrno – spoločenské stretnutie Z úcty k vám. Podujatie sa uskutoční 22. októbra 2015 o 14.00 hod. v Dome kultúry Andreja Sládkoviča.

Kultúrny program otvorí Spevokol Senior a Tanečná skupina Radosť. Nasledovať bude pozvaný hosť, legenda slovenskej populárnej hudby Marcela Laiferová.

Staroba je prirodzenou súčasťou ľudského života. Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína spoločnosti, aby si uctila seniorov a dala im najavo svoju náklonnosť. V Detve žije k prvému októbru 2015 spolu 3 296 seniorov, z toho je registrovaných 1144 členov klubov dôchodcov, ktorí majú tak ako i mnohí iní svoje každodenné radosti, ale aj starosti. Mesto Detva vychádza seniorom v ústrety, aby mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Podporuje činnosť denných centier, bývalých klubov dôchodcov.

V priestoroch Denných centier na Partizánskej ulici a na ulici M. R. Štefánika sa nachádzajú klubové priestory, kde sa seniori pravidelne stretávajú. V rámci denného programu tu prebiehajú rôzne spoločenské a voľnočasové aktivity, ktoré seniorom poskytujú relaxáciu, vzájomné utužovanie medziľudských vzťahov, či spoznávanie nových ľudí – oslavujú fašiangy, MDŽ, Deň matiek, Stretnutie „Pod Jedličkou“ a nezabúdajú ani na jubilantov vo svojom kruhu.

Ďalej sa seniori venujú vzdelávacím, tvorivým a kultúrnym aktivitám, spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj blízkej Európy. Cieľom spolupráce mesta Detva s detvianskymi seniormi je, aby vedeli, že sú stále potrební a mali čo najviac aktivít, ktoré im spestria ich jeseň života. Za svoj dlhodobý cieľ mesto Detva považuje vybudovanie jedného veľkého centra určeného pre seniorov, kde by každý z nich, kedykoľvek bude mať chuť, mohol prísť a stráviť príjemné chvíle s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako oni. Spoluprácu s mestom hodnotia pozitívne aj samotní detvianski seniori.

a1

Text: Jana Jedličková