Oddychový, zábavný a náučný program pre rodiny žijúce okolo majestátnej Poľany pripravila na sobotu 27. mája 2017 Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana.

Na Poľane bude hudba, tanec, voľba Kráľovnej, hry pre deti i dospelých, besedy a história.

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

Horský hotel Poľana – Hriňová/ Prírodná pamiatka Kalamárka – Detva

SOBOTA 27. mája 2017

9.30 – 19.00

Kultúrny program s názvom Výsosť Poľany, vzdá hold žitému folklóru z Podpoľania. Poniky pre deti pripravili divadelné predstavenie ochotníckeho divadla Vladária s rozprávkou O troch grošoch.

Začne unikátny 1. ročník voľby Kráľovnej Poľany. Súťaž má vzdať poklonu a úctu Podpolianskym ženám, materstvu, múdrosti, pracovitosti a skromnosti.

„Pozývame všetkých milovníkov prírody a kultúry, aby prišli 27. mája k Horskému hotelu Poľana. Zároveň žiadame návštevníkov, aby uprednostnili pešiu turistiku, podľa možnosti cez Národnú prírodnú pamiatku Vodopád Bystrého potoka (zelená turistická značka) a Prírodnú pamiatku Kalamárka (červená turistická značka), kde je pre nich pripravený program s ukážkami horolezectva a archeológie s odborníkom Romanom Hrončiakom o 9.30 a 11.30,“ srdečne pozýva Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana.

Interaktívna ponuka programu

a informácií o Dni otvorených dverí Biosférickej rezervácie je pre návštevníka tu: http://www.chkopolana.eu/biosfericka-rezervacia/den-otvorenych-dveri-biosferickej-rezervacie-polana/

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Správa CHKO BR Poľana, Zuzana Juhaniaková