Detvianska umelecká kolónia pozýva verejnosť na vernisáž PREMENY neprofesionálneho výtvarníka Dušana Šaba dňa 16. apríla o 17.00 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Výstava výtvarných diel Dušana Šaba bude pokračovať v Dome kultúry do konca mája 2015. Návštevníci si môžu pozrieť prierez jeho tvorby z posledných desiatich rokov.

Niečo o autorovi

Dušan Šabo sa narodil 11. júla 1952 v Dúbravách. Jeho prvé zamestnanie bolo ako baník v Handlovej. Po tom, ako sa v roku 1980 vrátil na Podpoľanie, pracoval až do dôchodku v PPS Detva. Od detstva rád kreslil, pri Dome kultúry A. Sládkoviča navštevoval výtvarný krúžok, ktorý viedol dnes už nebohý Mikuláš Wolfi. Na Dušana Šaba ako výtvarníka mali vplyv aj autori ako Alexander Bohó, Ján Smutný a Marian Vida, ktorí tiež navštevovali výtvarný krúžok. Ovplyvňovali sa navzájom vďaka prirodzenej rivalite.

Štýl Dušana Šaba je abstraktný. „Námetom väčšiny jeho prác je život okolo nás vyjadrený v pozoruhodných abstrakciách,“ komentuje Milan Malček z Detvianskej umeleckej kolónie. Výtvarník si všíma prejavy a premeny bežne nepovšimnuté v každodennosti. Ako nástroj na vyjadrovanie svojich postojov a životnej filozofie, dodáva Malček, si zvolil kombinovanie akvarelu s olejom.

Šabo vystavoval vo Zvolene, Detve, Dubnici, Trenčíne, v Žiline, Rimavskej Sobote, na Sliači a v Bratislave. V zahraničí vystavoval v Budapešti. Na výstavách získal viacero ocenení.

Detvianska umelecká kolónia a Gustáv Hegedüš

pozývajú milovníkov umenia na výstavu fotografií Gusto Hegedüš – Výber z tvorby k 15. výročiu Detvianskej umeleckej kolónie v priestoroch galérie Vígľašského zámku. Vernisáž otvoria v utorok21. apríla o 17.00 hod. Jej kurátorkou je Janka Kolláriková a verejnosť si ju môže pozrieť do konca mája 2015. Sprístupnená je počas prehliadok zámku o 11.00, 13.00, 15.00 hod. Individuálne na požiadanie v recepcii hotela.

pozvanie

Text a foto: Zuzana Juhaniaková, Milan Malček