Na prednášku História a pamiatková obnova Vígľašského zámku v pondelok 29. mája 2017 pozývajú verejnosť Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve – Podpolianske múzeum.

Prednáška sa začne o 16.30 hod. v priestoroch Podpolianskeho múzea na Námestí SNP 1.

Tému priblíži Marta Mácelová, prednášajúca na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Text: Zuzana Juhaniaková, zdroj: Podpolianske múzeum