Správa CHKO-BR Poľana upozorňuje občanov, že v priebehu júna 2015 môže byť zvýšený pohyb medveďov v okrajových častiach Poľany a je väčší predpoklad stretov obyvateľov s týmto živočíchom v okrajových častiach mesta.

„Upozorňujeme preto na zvýšenú opatrnosť občanov pri pohybe v neprehľadnom lesnom teréne. Občania, ktorí chovajú dobytok alebo včelstvo by mali vyvinúť opatrenia voči vznikom škôd medveďom a to ohradením majetku elektrickým oplôtkom. Kontajnery na odpad musia byť umiestnené tak, aby sa k nim medveď nemohol priblížiť, prípadne ich otvoriť. Organický odpad (zbytky uhynutých zvierat) nevyhadzovať a nezhromažďovať do okrajových  častí sídiel. Majiteľom ovocných sadov odporúčame pravidelnú údržbu pozemku kosením a zbieraním popadaných plodov,“ uviedla Lucia Miňová zo Správy CHKO-BR Poľana vo Zvolene.

V prípade, že občania budú pozorovať pohyb medveďov v blízkosti sídiel, prosíme o nahlásenie tejto skutočnosti na príslušný mestský úrad, prípadne na Správu CHKO-BR Poľana,“ dodáva Lucia Miňová.

1

Text a foto: Lucia Miňová, Zuzana Juhaniaková