V modernizovaní Domu smútku mesto Detva, ktoré už dva roky spravuje cintorín, pokračuje aj v zimnom období.

Na prelome novembra a decembra 2017 mesto nanovo vymaľovalo obradnú sieň a vo vnútorných zadných priestoroch vymenilo pôvodnú, viac ako štyridsaťročnú dlažbu, za novú dlažbu pieskovej farby.

Úprav sa dočkala aj kancelária prvého kontaktu, ktorá tiež dostala novú dlažbu a stierkovanie stien. Pár dní predtým v tejto kancelárii inštalovali nové plastové okná so žalúziami a vstupy do budovy zo zadnej strany majú nové plastové dvere. Katafalk v obradnej sieni dostal nový obklad.

Ako ďalej konkretizoval Peter Gonda, zamestnanec mesta poverený správou cintorína, na prelome novembra a decembra dokončili aj prístrešok vedľa Domu smútku. Mesto sa ho rozhodlo postaviť po požiadavkách občanov, aby poslúžil v prípadoch početných účastníkov pohrebov, ktorí sa nezmestia do obradnej siene a bude ich chrániť pred vplyvom počasia. Prístrešok je drevenou prístavbou, zastrešuje plochu 33 metrov štvorcových, vedie k nemu nový chodník zo zámkovej dlažby. Zmluvná cena za dielo je 7890 Eur.

Víziou mesta je pokračovať v komplexnej rekonštrukcii Domu smútku aj v nasledujúcich mesiacoch, na rade je modernizovanie sociálnych zariadení, miestností pre úpravu nebohých či kanalizácie.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková