Poslanci v Detve zobrali primátorovi kompetencie v rámci rozpočtových pravidiel a hneď na ďalšom zastupiteľstve od neho žiadali aby konal podľa kompetencií, ktoré mu na predchádajúcom zatupiteľstve zrušili. Žiaľ toto nie je prvoaprílový žart, ale fakt.

Na 2. zasadnutí MsZ poslanci predložili bez prerokovania v komisiách či mestskej rade zrušenie VZN č.3/2013 o rozpočtových pravidlách.

„Povedzme si to na rovinu.  V tom VZN je totiž článok 8.- Primátor mesta vykonáva v priebehu rozpočtového roka rozpočtové opatrenia. Primátor vykonáva zmeny rozpočtu v rovnakej výške v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Čiže toto potrebovali páni poslanci zrušiť“

A dostávame sa k podstate veci. Hneď na ďalšom zastupiteľstve teda na 3. zasadnutí MsZ poslanci žiadali od primátora uvolniť 5000€ z rozpočtu mesta pre hokejistov na rozlúčku po I.hokejovej lige. Túto kompetenciu presunu finančných prostriedkov, ale poslanci zobrali primátorovi práve na minulom zastupiteľstve. Poslancov tak dobehla ich snaha a rozhodnutia odobrať primátorovi čo najviac kompetencií.