Na včerajšom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 24. novembra 2016 mali poslanci možnosť vrátiť tak strategickú vec ako sú teplovody späť občanom do majetku mesta Detva! Poslanci to však arogantne odmietli a rozhodli, že teplovody naďalej zostanú v rukách súkromnej spoločnosti! Ešte v roku 2009 poslanci previedli do súkromných rúk teplovody a spravili tak zo súkromníka monopol a z ľudí otrokov jedného človeka.

Vrátenie teplovodov požadovali občania a rovnako primátor, ktorý sa postavil na stranu občanov. Primátor niekoľkokrát zdôraznil, že mesto je pre jeho občanov väčším garantom ako súkromná spoločnosť už len z toho pohľadu, že mesto nepotrebuje vytvárať zisk a zarábať na svojich občanoch tak ako súkromná spoločnosť. Rovnako občianski akivisti vyslovili nedôveru obyvateľov mesta Detva k spoločnosti Bytes s.r.o, ktorá vyplýva z jej konania. Ako retroaktívne doúčtovanie ceny tepla pre obyvateľov, zvýšenie ceny tepla bez súhlasu valného zhromaždenia, vysoká kúpna cena odpadového tepla z Bioplynovej stanice, konanie konateľa spoločnosti Bytes s.r.o., ktoré je v rozpore so spoločenskou zmluvou a nespočet ďalšich výhrad.

Poslanci napriek tomu, že bola hrubo porušená kúpna zmluva a spoločnosť nedokázala na tomto zastupiteľstve občanom zaručiť ďalšiu rekonštrukciu bez navyšovania ceny tepla pre obyvateľov poslanci aj napriek tomu surovo rozhodli, že teplovody zostanú v rukách tejto súkromnej spoločnosti!

Toto sú mená poslancov, ktorí odmietli hlasovať za vrátenie teplovodov späť do vlastníctva mesta Detva a prijali uznesenie na základe, ktorého ostávajú teplovody naďalej v rukách súkromníka:

Roman Vrťo

Stanislav Šichta

Imrich Sekrereš

Dušan Tuček

Branislav Baran

Milan Ďurica

Ladislav Bódi

Slavomír Ciglan

Jaroslav Kóňa

Jana Kuzárová

Jozef Výbošťok

Juraj Bódi

Jozef Pavlov

Títo poslanci ukázali svoju pravú tvár a dali prednosť biznisu a záujmom súkromníka pred vlastnými občanmi! Nakoľko mesto Detva je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 12.2016 občania majú už len posledný mesiac, aby vytvorili verejný tlak na týchto poslancov a zvrátili tak toto ich rozhodnutie.

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor