Na poslednom MsZ v Detve, ktoré sa konalo dňa 29. septembra poslanci v Detve na návrh Romana Vrťa opäť zobrali primátorovi kompetencie v rámci rozpočtových pravidiel.

Poslanci na čele s Romanom Vrťom už primátorovi raz tieto kompetencie zobrali a hneď na ďalšom zastupiteľstve od neho žiadali, aby konal podľa kompetencií, ktoré mu na predchádzajúcom zatupiteľstve zobrali. Po čase mu tieto kompetencie vrátili a na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 29. septembra 2016 mu ich opäť zobrali. Žiaľ toto nie je prvoaprílový žart, ale fakt!

V tom VZN je totiž článok, na základe ktorého primátor mesta vykonáva v priebehu rozpočtového roka rozpočtové opatrenia. Primátor vykonáva zmeny rozpočtu v rovnakej výške v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Čiže toto páni poslanci zrušili. 

Je len otázkou času, kedy ich znovu dobehne toto hlúpe rozhodnutie, tak ako to bolo na 3. zasadnutí MsZ, keď títo poslanci žiadali od primátora uvolniť 5000€ z rozpočtu mesta pre hokejistov na rozlúčku po I.hokejovej lige. Túto kompetenciu presunu finančných prostriedkov ale poslanci zobrali primátorovi práve na predchádzajúcom zastupiteľstve a tak ich dobehla ich vlastná hlúposť a primátor nemohol tieto peniaze uvolniť. Následne poslanci primátorovi tieto kompetencie vrátili a na poslednom zastupiteľstve mu ich opäť zobrali.

V reči ľudu to znamená, že keď bude niekde potrebné uvolniť aj 100€ budú poslanci musieť zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo alebo mesiac či dva čakať na ďalšie, aby tieto peniaze schválili. Alebo znovu primátorovi tieto kompetencie vrátia? Veď to je absolútne kocúrkovo.

Text: Ján Šiandor