Noví poslanci v Detve sú samé prekvapenie. Dnes teda 25.6 2015 sa malo konať mestské zastupiteľstvo v Detve. Neúčasť poslancov však spôsobila, že zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. Zo 17 poslancov sa na rokovanie dostavili len šiesti.

Vo všetkých mestách na okolí vidieť stavebný ruch a rozvoj no v Detve sa poslanci ani neunúvali prísť na zastupiteľstvo. Pred voľbami bolo celé mesto oblepené plagátmi ako dokážu noví poslanci robiť veci lepšie a dokonca viacerí verejne sľubovali, že sa vzdajú akýchkoľvek odmien za prácu poslanca.

Kde skončili predvolebné sľuby týchto nových poslancov? Odmeny za prácu poslanca poberajú naďalej a nenájdu si čas ani na to, aby si splnili svoju poslaneckú povinnosť.

Na programe tohto zasadnutia sa mali preberať aj mimoriadne dôležité témy pre obyvateľov. Aj z tohto dôvodu sa na zastupiteľstvo dostavilo viacero obyvateľov. Nakoniec však museli sklamane odchádzať s otázkou či si takto vážia poslanci ich čas. Nespokojnosť odchádzajúcich obyvateľov bola zjavná.

Čo obyvateľov ešte čaká od týchto poslancov po ich snahe neoprávnene kriminalizovať prednostu, po zavedení cenzúry vyjadrení zo strany mesta, po odobratí kompetencií primátora, po vymenení dozorných rád a komisií len svojimi politickými nominantami a najnovšie aj neúčasťou na mestskom zastupiteľstve?