Dňa 26.01.2018 sa v Detve konalo neplánované mestské zastupiteľstvo. Toto zastupiteľstvo navrhli mestskí poslanci bez toho, aby dopredu povedali o čom chcú vlastne rokovať. Nielenže týmto páni poslanci porušili rokovací poriadok, zákon č. 369/1990 Z.z. ale takéto konanie je mimoriadne neštandardné, neúctivé a arogantné.

Vedúci ekonomického oddelenia, ani nikto z vedenia mesta sa tak nemohol zodpovedne pripraviť na zastupiteľstvo a nemohli si pripraviť podklady na otázky, pretože do poslednej chvíle nikto okrem poslancov ani nevedel o čom konkrétne chcú páni poslanci rokovať.

No vyzerá to tak, že práve to bol ich zámer. To, že sa bude na tomto zastupiteľstve diať niečo neštandardné hneď od začiatku naznačovala aj kamera, ktorú si so sebou páni poslanci na toto zastupiteľstvo po dlhom čase priniesli. Rovnako neštandardné bolo prehadzovanie bodov programu hneď na začiatku zastupiteľstva, či nezmyselné opakovanie jednej a tej istej otázky dookola, aj keď na ňu dostali odpoveď. 

Ak by poslanci dodržiavali rokovací poriadok MsZ, zákon č. 369/1990 Z.z. nemohli by predložiť do programu MsZ body bez písomného materiálu a bez akejkoľvek informácie a konzultácie o čom chcú rokovať, preto sa nemôžu čudovať, že zamestnanci MsÚ nemôžu a ani nevedia zodpovedne odpovedať na niektoré konkrétne otázky poslancov z hlavy a sypať čísla z rukáva.

Vedúci ekonomického oddelenia nemohol priamo na MsZ zabezpečiť odpovede na interpelácie poslancov ohľadom aktuálneho úverového zaťaženia mesta, kedy naposledy, v akej výške a na aký účel bol mestom zobraný posledný úver v banke, pretože z dôvodu plánovanej údržby nemal prístup do informačného systému. Keby poslanci nehrali takéto hry a do poslednej chvíle netajili o čom chcú na zastupiteľstve rokovať, vedúci ekonomického oddelenia si mohol všetky tieto informácie pripraviť a predložiť ich na tomto zastupiteľstve. Vedúci ekonomického oddelenia ďalej poslancov upozornil, že ešte nie je schválený záverečný účet mesta, preto postupoval presne podľa rokovacieho poriadku MsZ a informoval poslancov, že požadované informácie poskytne písomnou formou a v prípade aktuálnej potreby môžu poslanci MsZ požadované údaje získať aj priamo u neho na pôde MsÚ pracovnou cestou.

Je potrebné jasne povedať, že práve poslanci MsZ schvaľujú mestský rozpočet, teda aj prípadné úvery mesta. Nie mesto, ale poslanci okolo svojho lídra pána Vrťa sú tí, ktorí navrhli a schválili úver vo výške takmer 3.5 milióna euro, preto by práve oni mali presne vedieť aký úver schválili a aký to bude mať vplyv na úverové zaťaženie mesta.

To sa páni poslanci pýtajú teraz, po tom čo už schválili investičný úver vo výške takmer 3,5 milióna euro, aký to bude mať dopad na úverové zaťaženie mesta? Kde boli doteraz? Na základe čoho teda takto konali a hlasovali? Prečo nezašli za ekonómom a neriešili to pracovnou cestou a pýtajú sa to účelovo až teraz na zastupiteľstve?

To, že poslanci nedostali odpoveď na otázku v interpelácii nie je žiadny dôvod na to, aby zbabelo a arogantne opustili rokovanie MsZ, pretože majú mať zodpovednosť voči všetkým obyvateľom mesta a v ďalších bodoch rokovania mali prerokovať dôležité body ako napr. návrh mesta o pomoci pre obyvateľov vyhoreného paneláku na ulici A.Hlinku 16, ktorí čakajú na pomoc od mesta, ale bez schválenia ďalších 8000 euro pre týchto obyvateľov nemôže mesto konať a pomôcť týmto obyvateľom. Nie je práve toto ukážka nezodpovednosti a nekompetentnosti?

Ďalej mesto predložilo poslancom na schválenie investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dolinkách, mesto týmto investičným zámerom plánuje vybudovať 42 nových bytov hlavne pre mladé rodiny, bez schválenia tohto zámeru poslancami môže byť ohrozený celý investičný zámer, hlavne mesto nemusí dostať úver zo ŠFRB ako aj nenávratný príspevok z Ministerstva výstavby vo výške približne 2 000 000 euro.

Za posledné 3 roky, títo poslanci na čele s pánom Vrťom takto doplnili priamo na MsZ cca 70 bodov programu bez akéhokoľvek materiálu, nie je práve toto arogancia voči primátorovi, zamestnancom MsÚ, ostatným poslancom či obyvateľom mesta? V normálne fungujúcich samosprávach takto zaradené body do programu MsZ sa prerokujú v bode rôzne a zaradia sa do programu až do nasledujúceho MsZ, a to práve preto, aby bol dostatok času zodpovedne zabezpečiť podklady k prerokovaným materiálom. Nie je práve toto dôvod prečo poslanci blokujú schválenie novely rokovacieho poriadku MsZ?

Čo je horšie, vyzerá to tak, že títo poslanci už na MsZ prišli s úmyslom vyvolať „ škandál „ a opustiť toto rokovanie. Podľa všetkého sa jedná len o ďalšiu výrobu „ aféry „ pána  Vrťa a jeho pomocníkov na prekrytie škandálov, ktoré celoslovenské média odhalili na pána Vrťa. To ako sa pán Vrťo zbavil firmy prepisom na bieleho koňa štýlom Baštrnák, jeho účelové využitie eurofondov vo výške cca 190 000 euro či škandál okolo faktúry Remov sport a dlhu 19 000 eur na Technických službách má zrejme prekryť takáto zinscenovaná aféra.

Tak ako je to teda s tou aroganciou moci? Toto nie je prvý exces týchto poslancov.

Útekmi a obštrukciami napríklad zablokovali hlasovanie o vrátení teplovodov do vlastníctva mesta.

Neprišli na zastupiteľstvo. Neúčasť poslancov spôsobila, že zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. Zo 17 poslancov sa na rokovanie dostavili len šiesti.

Text: Občianski aktivisti – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Dušan Vepřek, Pavel Golian, Ján Parobek, Ján Šiandor