„Nech sú dni vášho zrelého veku naplnené vďačnosťou nás všetkých,“ zaželal prítomným primátor Ján Šufliarský 27. októbra 2016 v Dome kultúry A. Sládkoviča. Poďakoval im za celoživotné dielo v prospech svojich rodín, v prospech mesta a celej spoločnosti.

V toto štvrtkové popoludnie mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozvalo všetkých seniorov v Detve na spoločensko-zábavný program.

Pôsobivými tónmi fujary program hudobne otvoril Jožko Uhrín, moderátorským slovom sprevádzala Eva Golianová. Hlavným hosťom popoludnia bola tento rok herečka Milka Zimková.

„Aj vy patríte ku generácii, ktorá prežila búrlivé a z hľadiska premien našej spoločnosti dôležité obdobia. Aj keď každý z vás má svoju vlastnú životnú cestu, svoje životné skúsenosti, v každom z vás je kus našej spoločnej minulosti,“ uviedol primátor. „Menia sa ľudia, mení sa naša spoločnosť i naše mesto. Na tejto zmene a stvárňovaní máte aj vy svoj veľký podiel,“ zdôraznil Ján Šufliarský.

Po uvítacom slove od primátora na javisko vystúpili deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť. Rezkými tanečnými krokmi deti rozochveli dosky pódia a iste aj srdcia divákov.

Milka Zimková sama zahrala humorné predstavenie Neveľo nás idze, neveľo nám treba. Túto monodrámu, teda divadlo hrané jedným hercom, napísala v jej rodnom nárečí. Umelkyňa to neurobila náhodou, aj týmto spôsobom chce zachovať bohatstvo jazykovej kultúry rodného kraja.

Po vystúpení vo veľkej sále zavládla priateľská atmosféra. Seniori kládli otázky ale i vzdávali poctu a poďakovanie umelkyni. Po jednom spontánnom blahoprianí od pani Emílie Kajanovej z Domova dôchodcov v Detve, herečka vstala a darovala svoju kyticu dáme z Detvy.

Mesto Detva každoročne aj týmto podujatím vyjadruje ocenenie a poďakovanie všetkým starším obyvateľom. Zvláštna vďaka patrí angažovaným seniorom, ktorí sú dlhoročne vernou oporou a spoľahlivými pomocníkmi pri podujatiach, ktoré mesto organizuje pre občanov.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková