Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača v Detve prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto vedúcu školskej jedálne s nástupom 01.08.2015.

Kvalifikačné požiadavky:

úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania
organizačné a komunikačné schopnosti
samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania
zdravotná spôsobilosť,
prax v zariadení spoločného stravovania najmenej 3 roky, preferuje sa školské stravovacie zariadenie.
bezúhonnosť.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s pripojeným profesijným životopisom, dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi (fotokópie), písomným súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov (podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane os. údajov) zasielajte do 19.06.2015 na adresu: Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12,  962 12 Detva.

ZŠ a MŠ A.Vagača v Detve

V Detve : 27.05.2015