Základná umelecká škola Hriňová ponúka pracovné miesto učiteľa hry na gitaru a učiteľa hry na klavír- korepetítor.
Kontaktné údaje: zushrinova@gmail.com
Telefón: 0905/904936

zus