Plán detvianskej samosprávy je zmodernizovať polikliniku a zriadiť v nej centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Vybudovaním centra integrovanej zdravotnej starostlivosti zlepšia v meste dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj pre hendikepovaných, pretože súčasťou projektu je aj vybudovanie bezbariérového prístupu na vstupnom schodisku.

Projekt rekonštrukcie rieši tiež obnovu vnútorných priestorov budovy, vrátane sociálnych zariadení, obnovy rozvodov vody, elektroinštalácie a kúrenia.

V súčastnosti poskytované zdravotnícke služby by sa mali v budove detvianskej polikliniky rozšíriť aj o röntgen a gynekologickú ambulanciu. Mesto na prestavbu získalo peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, celkovo 779-tisíc eur, tie tvoria 95 percent oprávnených výdavkov.

Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej starostlivosti a rozšírenie počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti. Zároveň sa z polikliniky vytvorí centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

„Stavebné práce sa začnú po schválení procesov verejného obstarávania,“ povedala Anna Golianová, vedúca oddelenia rozvoja Mestského úradu v Detve. Predpokladá, že to bude koncom tohto alebo najneskôr začiatkom budúceho roka.

Práce by mali trvať dva roky. Počas nich je naplánovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, ktorá zahŕňa obnovu vnútorných stierok a náterov, výmenu podlahových krytín, vybudovanie nových priečok a ďalšie nevyhnutné úpravy na prevádzku. Rozpočet ráta aj s rekonštrukciou rozvodov teplej a studenej vody, elektroinštalácie a ústredného kúrenia.

„Naplánovaná je tiež celková rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie sociálnych zariadení pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie,“ doplnila Anna Golianová.

Text a foto: Milan Suja