Tento rok oslávi Biosférická rezervácia Poľana už svoje 25. výročie. Koordinačná rada preto plánuje v roku 2015 predstaviť Biosférickú rezerváciu na rôznych podujatiach na Podpoľaní. Rozhodli o tom členovia Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana (KR BR Poľana) na zasadaní 22. januára v Hriňovej.

Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti biosférickej rezervácie Poľana (CHKO BR Poľana) informovala o rozširovaní BR Poľana o Hriňovské lazy.
Návrh rozšírenia predložilo mesto Hriňová a tunajšie mestské zastupiteľstvo ho odhlasovalo. Členovia Koordinačnej rady diskutovali o rozvoji cestovného ruchu BR Poľana a navrhli pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať vyslovene tejto oblasti.

Okrem domácich členov KR BR Poľana zasadanie navštívil aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody
SR Milan Boroš a zástupcovia Národných parkov Pieniny, Poloniny a Muránska planina.

Spolupráca viacerých primátorov

Generálny riaditeľ pozitívne zhodnotil doterajšie aktivity vyvinuté k zlepšeniu fungovania BR Poľana.

Milan Boroš priblížil projekt zvaný Veľké šelmy. Jeho cieľom je zistiť počet jedincov medveďa na území Poľany. Projekt ale vyžaduje spoluprácu s ďalšími organizáciami.
Predseda Koordinačnej rady Jozef Krnáč informoval o prípravách legislatívy pre zachovanie tradičného obhospodarovania.

Na podpore tradičného obhospodarovania v blízkych obciach budú spolupracovať primátori Detvy a Hriňovej Ján Šufliarský a Stanislav Horník so starostom Očovej Jánom Senkom.
Hriňovský primátor Horník spomenul aj niektoré problémy v regióne.

Je to nedostatočná sieť ciest na lazoch, udržanie typického rázu krajiny, udržanie života na lazoch a hľadanie finančných možností na rekonštrukciu Hotela Poľana.
Koordinačnú radu biosférickej rezervácie tvoria primátori a starostovia, angažovaní vlastníci pôdy, živnostníci, podnikatelia a predstavitelia kultúrnych, vedeckých a mimovládnych organizácií na jej území, či zástupcovia CHKO BR Poľana. Rada načrtla ďalšie plány rozvoja života v rezervácii. Ešte v októbri 2014 zavítal do Detvy tajomník UNESCO pre Biosférické rezervácie Han Qunli. Odporučil BR Poľana, aby sa prezentovala v roku 2016 na konferencii v peruánskej Lime.

Poľana patrí medzi 613 biosférických rezervácií, ktoré sú na svete v 110 krajinách. Biosférickú rezerváciu Poľana zaradili do sústavy UNESCO ešte v roku 1990. Práce je tu mnoho, preto vždy štvrťročne členovia Koordinačnej rady zasadnú za spoločný stôl, aby sa poradili o ďalšom rozvoji života pod Poľanou. Biosférická rezervácia však zostáva témou otvorenou pre každého, kto rodné Podpoľanie nosí v srdci.

pol12