Deň detí v Materskej škole M.R.Štefánika bol 1. júna 2016 tradične športový. Minulý rok začali tradíciu Dňa detí na bicykloch, toho roku materská škola chcela nadviazať a prežiť deň s deťmi športovo, keďže je Zelenou školou. Vďaka mestu Detva materská škola deťom zakúpila odrážadlá na uskutočnenie niekoľkých športových disciplín.

Deti sa nadšene a s chuťou zapájali do jednotlivých súťaží. A nezostalo len pri jednej akcii. Odrážadlá sú využité dennodenne, aj počas prázdninových činností. Pomáhajú deťom získavať zručnosti, ktoré sú potrebné na udržanie rovnováhy, pripravujú dieťa na jednoduchší a plynulý prechod na bicykel.

V súčasnom pretechnizovanom svete je potrebný rozvoj pohybových, manipulačných a koordinačných schopností u detí, je potrebné podporovať zdravé sebavedomie a potrebu pravidelného pohybu detí na aktívne trávenie voľného času.

Text: Drahomíra Tučeková
Foto: Lenka Kružliaková