V stredu 10. apríla bol veľký deň. V stredu škôlku po rekonštrukcii, ktorá sa začala ešte vlani v septembri, slávnostne otvorili.

Inak to v Zelenej škole, ktorá je zelená už aj od vonku, ani nemohlo byť. Témami scénok v podaní škôlkarov Materskej školy, M. R. Štefánika v Detve boli história regiónu a najmä ochrana životného prostredia.

Scénky si pripravili pre hostí z mestského úradu, zo stavebnej firmy, ako aj pre žiakov zo Základnej školy, Obrancov mieru v Detve či z Materskej školy, A. Bernoláka v Detve.


Foto: Primátor Ján Šufliarský a riaditeľka Zuzana Slemenská strihajú pásku otvorenia priestorov školy.

Foto: Počas prehliadky priestorov, zľava riaditeľ Ján Gabľas, poslanec Vladimír Dado, primátor Ján Šufliarský, riaditeľka Zuzana Slemenská, pracovníčka oddelenia rozvoja Anna Cíbiková, zástupca primátora Ján Šiandor.

V náhradných priestoroch

Počas rekonštrukcie museli deti zo škôlky umiestniť do náhradných priestorov v iných školských zariadeniach alebo v Dome kultlúry A. Sládkoviča. 

„Za trpezlivosť by som preto chcel poďakovať rodičom detí ako aj všetkým zamestnancom materskej školy,“ zdôraznil po slávnostnom prestrihnutí pásky primátor Detvy Ján Šufliarský. 

V tomto školskom roku navštevuje škôlku 169 detí. Sú zaradené v siedmich triedach. Začiatok školského roku nemali vôbec jednoduchý.

„V septembri sme v našej škôlke strávili iba jeden týždeň,“ pripomenula riaditeľka Zuzana Slemenská. V náhradných priestoroch boli do februára 2019 a už začiatkom marca sa vrátili naspäť. Celý kolektív sa musel zmobilizovať najmä pri dokončovacích prácach vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Pred personálom stáli aj ďalšie úlohy. Nielenže museli rýchlo všetko vrátiť do normálu, navyše potrebovali pripraviť priestory pre viac ako 60 detí z Materskej školy, A. Bernoláka, ktorú v tomto čase už majú v rukách stavbári. Tie sa do svojej škôlky vrátia zrejme až začiatkom budúceho roka.


Foto: Nová podlaha a svieže nátery stien na chodbe materskej školy.

Sedem projektov

Projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy M. R. Štefánika v Detve si vyžiadal zateplenie obvodových múrov a strechy, výmenu okien a dverí, nové je kúrenie aj elektroinštaláciu. Súčasťou projektu bolo vybudovanie bezbariérových vstupov do všetkých troch pavilónov. Z rozpočtu materskej školy sa zafinancovalo zakúpenie podláh, dlažieb na chodby, schodištia, do šatní, tried, kuchyne, jedálne a kancelárskych priestorov. Sklady na uskladnenie didaktických pomôcok vybavili novými regálmi.

V Detve ide o prvý projekt zo siedmich, na ktoré mesto získalo prostriedky z Európskej únie. Aj ďalšie štyri projekty sú už rozpracované. K ukončeniu má najbližšie Materská škola, A. Bernoláka v Detve, kde by práce mali byť hotové v septembri. Okrem nej mesto v súčasnosti buduje cyklistický chodník v starej časti mesta a revitalizuje vnútroblok na Ulici A. Hlinku. Poslednou rozpracovanou investíciou je rekonštrukcia budovy mestského úradu.

Ďalšie dva projekty sa týkajú modernizácie odborných učební, a to v Základnej škole, Kukučínova a v Základnej škole J. J. Thurzu na Ulici A. Bernoláka. Pri nich mesto práve vyberá zhotoviteľa týchto stavieb.

Peniaze z eurofondov

Na rekonštrukciu škôlky dostalo mesto z eurofondov 450-tisíc eur, z rozpočtu mesta išlo 70-tisíc eur. Tieto peniaze sú predovšetkým investíciou do budúcnosti.

„Verím, že časť vynaložených prostriedkov sa nám časom vráti, pretože budeme mať nižšie náklady na prevádzku škôlky,“ vysvetlil primátor.

V súčasnosti je ťažké hovoriť o konkrétnych číslach. Päť rokov musí škôlka v spolupráci s mestom sledovať spotrebu energie a až po tomto období sa ukáže aké zníženie nákladov rekonštrukcia priniesla.


Foto: Obnovená fasáda a obvodové múry Materskej školy, M. R. Štefánika v Detve.

Text a foto: Milan Suja