Mesto Detva začalo v októbri 2016 realizovať projekt revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru v blízkosti Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča s finančnou podporou Prvej stavebnej sporiteľne.

Nevyužívaný park slúžil v minulosti ako záhrada materskej školy. V porovnaní s upraveným priestranstvom pred Kultúrnym Centrom Andreja Sládkoviča  vyzeral zanedbaný a zabudnutý.

Cieľom  projektu je jeho revitalizácia, ktorá zahŕňa vydláždenie chodníkov, spevnených plôch, úpravu nefunkčnej fontány, výsadbu zelene a osadenie lavičiek.  Nefunkčná fontána upravená nízkou zeleňou  bude originálnym ozdobným prvkom- „zelenou fontánou“.

Realizácia projektu je rozdelená do dvoch etáp. V súčasnosti prebieha prvá etapa projektu a to úprava spevnených plôch a chodníkov. Existujúce asfaltové chodníky a spevnené plochy narušené zubom času sú nahradené zámkovou dlažbou.

V druhej etape je plánovaná výsadba zelene, úprava fontány a osadenie lavičiek. Celkové predpokladané náklady projektu predstavujú 8330 Eur. Prvá stavebná sporiteľňa a.s. podporila realizáciu prvej etapy projektu sumou 5000 Eur zo svojho grantového programu určeného na revitalizáciu verejných priestranstiev.

Obnovený park bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta. Zelený a upravený priestor určite poteší obyvateľov blízkych bytových domov, pacientov navštevujúcich zdravotnícke zariadenia, návštevníkov Našej čajovne a možno aj tých, ktorí okolo len prechádzajú.

Posedenie na lavičke v peknom prostredí môže byť pre nich zdrojom energie, inšpirácie alebo jednoducho chvíľkou oddychu.

Text a foto: Anna Cíbiková