Oprávnenými žiadateľmi na čerpanie peňazí z eurofondov na výstavbu a rekonštrukciu rozvodov tepla sú podľa samotnej Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá výzvu zverejnila aj obce a mestá. Len podľa poslanca J. Bódiho a poslancov v Detve to tak nie je. Najnovšie začali prostredníctvom J. Bódiho tvrdiť, že mesto Detva nemôže byť žiadateľ v rámci tejto výzvy, snažia sa tak vyviňiť z toho, že nechali teplovody v súkromných rukách a mesto tak prišlo o niekoľko miliónov eur a možnosť čerpať tieto eurofondy. Fakty však hovoria jasne. 

Tak teda po poriadku páni poslanci: 

Dňa 03.03.2017 vyšla výzva č.20 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Vo výzve sa uvádza, okrem iného, kto môže žiadať o finančnú podporu:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č.657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným najneskôr k 1. januáru 2015 na dobu neurčitú.

Podľa poslanca J. Bódiho je podľa tohto úplne jasné, že mesto Detva nemôže byť žiadateľ v rámci tejto výzvy.

Udivuje nás, že človek ako J. Bódi, ktorý pôsobí v politike desiatky rokov a prešiel snáď celým spektorm politických strán od komunistov až po smer-sd nevie, že mestá vystupujú ako právnické osoby.  

Pán poslanec Bódi verejne klamal na mestských zastupiteľstvách už v decembri 2016, keď už vtedy tvrdil, že obce a mestá nebudú oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve. Kedže z mestských zastupiteľstiev sa vyhotovuje zvukový záznam, môžeme si to všetko spätne prehrať.

Ďalej pán poslanec Bódi nevysvetlil ani zákon o tepelnej energetike, ktorým sa oháňa a rovnako nepovedal ani ďalšie veci s tým súvisiace. Tak Vám to povieme my. Áno aj mesto Detva mohlo byť priamym oprávneným žiadateľom v tejto výzve, keby poslanci v Detve svojimi opakovanými obštrukciami a úmyselným naťahovaním času nerobili prekážky a to len s jediným zámerom, aby mesto nemohlo splniť podmienky pre výzvu. A aby nemalo časový priestor zabezpečiť všetky potrebné oprávnenia. Na to stačilo prijať uznesenie, aby primátor mohol konať. Veď otázka Bytesu bola na stole už od júna 2015.

Takže si povedzme zjednodušene čo sa skrýva za týmto § 5 ods. 1 zákona č.657/2004 Z. z. na ktorý sa poslanec J. Bódi odvoláva. V tomto zákone sa hovorí len to, že žiadateľ musí mať podpísanú zmluvu s osobou s osvedčením o odbornej spôsobilosti a to s dátumom vydania pred 1. januárom 2015. Pán poslanec J. Bódi to určite veľmi dobre vie a len to vedome zamlčal nakoľko takýchto osôb je vo verejne dostupnom zozname množstvo a dá sa povedať, že je to len technická formalita.

Cieľ poslancov bol však od začiatku jasný a boli rozhodnutí teplovody ponechať vo vlastníctve firmy Bytes, preto robili časové prieťahy a rôzne obštrukcie.

Odhliadnuc od tohto všetkého, bola tu aj ďalšia možnosť, čo je znovu čierne na bielom a rovnako na nahrávkach z mestských zastupiteľstiev. V tejto výzve rovnako stojí, že oprávneným žiadateľom môže byť spoločnosť aj vtedy, keď nie je majiteľom, ale má len teplovody v prenájme. Na mestských zastupiteľstvách na túto možnosť upozorňoval primátor, prednosta a rovnako my členovia petičného výboru. To znamená, že teplovody mohli ostať mestské a firma Bytes mohla, žiadať o tieto eurofondy na rekonštrukciu. Aj toto však poslanci niekoľkokrát odmietli.  Takže ďalšia z množstva ukážok poslancov, ktorí takýmto jednaním doslova okradli občanov tohto mesta a spôsobili škody, ktoré budú znášať občania podľa všetkého ešte dlhé roky.

V tomto prípade je na mieste aj závažná otázka. Čo sa stane ak firma Bytes neuspeje v tejto výzve?

Prílohami tejto žiadosti mimo iného majú byť aj ročné závierky ako aj doloženie ekonomických a účtovných výsledkov tejto firmy a my tu mesiace počúvame, že sú v červených číslach, že je firma v úpadku, a preto majú stále snahu zvyšovať cenu tepla. Chcú teda klamať pri žiadosti, ktorú budú zasielať alebo klamú občanov, aby mali zámienku neustále zvyšovať cenu?

Je zarážajúce, že práve poslanec J. Bódi, ktorý nesie zodpovedosť za rok 2008, keď bolo tepelné hospodárstvo v Detve sprivatizované a prešlo do rúk bez verejnej súťaže za smiešnu sumu sa nás tu stále snaží balamutiť.

Pán poslanec akú cenu má vaše slovo? V roku 2008 ste dal verejný prísľub, že sa odsťahujete z Detvy ak cena tepla bude vyššia ako 600,- Sk/Gj. Pán poslanec, dnes majú ľudia na stoloch faktúry s úplne inými sumami!

To isté platí aj o spoločenskej zmluve, ktorá mala byť poistkou pre minoritného vlastníka teda mesto Detva. A aká je pravda?

Z mesta ste urobili 1/3 chudáka, ktorý v podstate nemá žiadne rozhodovacie práva a tak firma Bytes aj bez súhlasu mesta nakupuje drahé odpadové teplo z Bioplynovej stanice od súkromníka. V rozpore so spoločenskou zmluvou účtuje výššie ceny tepla obyvateľom. A to ste im dali ešte aj teplovody bez akejkoľvek možnosti kontroly?

To, že mestá majú možnosť rekonštruovať teplovody z tejto výzvy rovnako dokazuje aj reportáž, ktorú odvysielala TV JOJ dňa 14.03.2017, z ktorej jasne vyplýva, že mestá sú oprávnení žiadatelia. Primátor Partizánskeho v tejto reportáži však hovorí o tom, že výzva bola zverejnená 3. marca 2017 a mesto Partizánske tak má len 27 dní na to, aby dodalo všetky podklady. V meste Detva sa však o tom rozprávalo už dlhé mesiace a keby poslanci nerobili obštrukcie a vrátili teplovody mestu, mesto by malo dostatok času na prípravu a mohlo tieto eurofondy získať.
Preto na záver. Vyzývať a očierňovať petičný výbor, ktorý len háji práva ľudí tam, keď na nich poslanci kašlete, nekonáte a lobujete za súkromný biznis sa nedá nazvať inak ako vrcholom arogancie a bezočivosti.

Reportáž TV JOJ čas 21:29

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor