V slušnom meste a krajine je nemysliteľné, aby poslanci doslova darovali tak strategickú vec ako je tepelné hospodárstvo mesta do rúk súkromnej osoby. Je nemysliteľné, aby títo poslanci previedi do súkromných rúk aj tepovody a spravili tak zo súkromníka monopol a z ľudí otrokov jedného človeka. Je nemysliteľné aj to, čo sa chystajú urobiť na najbližšom mestskom zastupiteľstve.

Poslanci sa chystajú schváliť škandalózny dodatok spoločenskej zmluvy pre spoločnosť Bytes s.r.o, ktorý má úplne obmedziť právo mesta Detva pri tvorbe ceny tepla do budúcna. Poslanci tak chcú legalizovať neoprávnené doúčtovanie ceny tepla pre obyvateľov, voči ktorému sa spustila petícia, ktorú do dnešného dňa podpísalo už viac ako 2000 vlastníkov a nájomníkov bytov pripojených na centrálny tepelný zdroj.

Poslanci tak chcú zobrať mestu poslednú právomoc regulovať cenu tepla a možnosť ako chrániť svojich občanov. Chcú tak dať do rúk súkromníkovi a konateľovi možnosť svojvolne, legálne a kedykoľvek v budúcnosti zvyšovať cenu tepla pre obyvateľov takýmto nehoráznym spôsobom.

O tomto idú hlasovať práve aj poslanci, ktorí postupne darovali toto tepelné hospodárstvo do rúk súkromníka, a ktorí celú túto situáciu občanom v Detve zapríčinili.

Ako vtedajší a terajší poslanec Juraj Bódi, ktorý vystupoval ako koordinátor projektu či ako externý manežér.

Terajší poslanec Šichta, ktorý ešte v roku 2010 ako konateľ spoločnosti Bytes s.r.o podpísal zmluvu medzi Bytes s.r.o a Cmc, ktorá je mimoriadne nevýhodná pre obyvateľov, ktorá spôsobila, že obyvatelia zaplatili minimálne o 50 000€ ročne v cene tepla naviac.

Či Roman Vrťo, ktorý v roku 2009 s poslancami doslova daroval teplovody do rúk tomuto súkromníkovi a teraz ako líder poslaneckého zboru hneď po nástupe s poslancami účelovo vymenil dozornú radu spoločnosti Bytes s.r.o, ktorá bola proti zvyšovaniu ceny tepla a dosadili do nej svojich nominantov, ktorí v novom zložení odsúhlasili zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov na rok 2015.

Primátor sa však postavil na stranu obyvateľov a nesúhasil ako zástupca valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o so zvyšovaním ceny tepla pre obyvateľov a s dodatočným doúčtovaním ceny tepla za rok 2015. Poslanci chcú preto dodatkom spoločenskej zmluvy na najbližšom zastupiteľstve legalizovať toto neoprávnené doúčtovanie ceny tepla pre obyvateľov a primátorovi chcú natrvalo zobrať túto poslednú kompetenciu ako chrániť občanov. Týmto krokom poslanci v podstate odovzdajú už kompletne celé tepelné hospodárstvo do rúk súkromnej osoby…

Svojou účasťou na tomto zastupiteľstve môžete zabrániť tomuto ďalšiemu kroku poslancov proti Vám občanom! Je načase ich zastaviť! BEZ VÁS ICH NEZASTAVÍME, vyzýva petičný výbor v zložení Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa koná dňa 23. júna 2016 t.j. vo štvrtok o 13:30 hod. v obradnej a zasadacej miestnosti mesta Detva.

Pozvánka na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve