Minimálne rok bojovali aktivisti a občania s poslancami mesta Detva ohľadom zvyšovania ceny tepla. Poslanci na čele s ich lídrom Romanom Vrťom viac ako rok ignorovali a odmietali snahu a požiadavky občanov na riešenie tohto problému a dnes líder poslaneckého klubu Roman Vrťo bez hanby vypisuje a prehlasuje, že to len vďaka nemu sa občanom vrátia peniaze? Tak si teda prečítajte ako Roman Vrťo s poslancami „hájil“ záujmy občanov…  

Ešte v roku 2009 Roman Vrťo hlasoval a spolu s ďalšími poslancami doslova daroval a previedol do súkromných rúk teplovody. Spravili tak zo súkromníka monopol a z ľudí otrokov jedného človeka.

Hneď na začiatku tohoto funkčného obdobia teda v roku 2014 ľudia upozorňovali na fakt, že je mimoriadne dôležité, aby v dozornej rade Bytesu sedeli ľudia, ktorí chcú hájiť občanov a nie záujmy len jedného súkromníka.

A viete čo urobili títo poslanci?

Poslanci  hneď po nástupe účelovo vymenili dozornú radu spoločnosti Bytes s.r.o, ktorá bola proti zvyšovaniu ceny tepla a dosadili do nej svojich nominantov, ktorí v novom zložení nezaháľali a hneď po nástupe odporučili zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov na rok 2015.

Obyvatelia sa proti tomuto začali búriť a prišli na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 17.6.2015, na ktorom sa mal prerokovať práve tento návrh spoločnosti Bytes s.r.o na zvýšenie ceny tepla pre rok 2015.

A viete čo urobili títo poslanci?

Poslanci na čele s ich lídrom Romanom Vrťom arogantne odmietli a vypustili prerokovanie tohto bodu z programu schôdze aj napriek veľkému protestu prítomných obyvateľov. Týmto dáli jasne najavo koho záujmy v skutočnosti obhajujú.

Následne sa spustila petícia proti tomuto zvyšovaniu ceny tepla. Obyvatelia svoj postoj vyjadrili v petícii, ku ktorej sa za pár dní pridalo 1186 vlastníkov a nájomníkov bytov pripojených na centrálny tepelný zdroj. Petíciu, v ktorej občania nesúhlasili s navrhovaným zvýšením ceny tepla odovzdali v septembri 2015 predstavitelia petičného výboru na mestský úrad.

A viete čo urobili títo poslanci?

Poslanci odmietli prerokovať túto petíciu v mestskom zastupiteľstve a na návrh Romana Vrťa dokonca prijali uznesenie, ktorým sa malo preveriť či je táto petícia v súlade s petičným zákonom a či sa tam náhodou nenachádza nejaké formálne pochybenie bez ohľadu na jej obsah. Poslanci sa takýmto prízemným spôsobom znovu postavili proti občanom.

Primátor sa však na rozdiel od poslancov postavil na stranu obyvateľov a nesúhlasil ako zástupca valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o so zvyšovaním ceny tepla pre obyvateľov a s dodatočným doúčtovaním ceny tepla za rok 2015.

Následne však konateľ spoločnosti Bytes s.r.o napriek tomu bez súhlasu valnej hromady doúčtoval neoprávnene cenu tepla za rok 2015 pre obyvateľov.

A viete čo urobili títo poslanci?

Poslanci sa na zastupiteľstve znovu odmietli zaoberať týmto problémom a jeho riešením. Na tomto zastupiteľstve vystúpil Ján Šiandor ako člen petičného výboru a navrhol pre poslancov uznesenie, aby ľuďom pomohli a stratu za rok 2015 firmy Bytes s.r.o vyrovnali z rozpočtu mesta Detva, čím by nedošlo k zdraženiu ceny tepla pre obyvateľov a nedotklo sa to ich peňaženiek. Dodal, že občania prispievajú do rozpočtu mesta v cene tepla od roku 2009 rok čo rok sumu 32 815 euro a zaslúžia si takúto formu pomoci, kým sa tento problém nevyrieši. Šiandor poukázal aj na fakt, že poslanci rozdávaju všemožné dotácie krížom – krážom, ale pre tisíce obyvateľov sídliska, ktorí platia dane už porozumenie nemajú. Šiandor poslancom navrhol aj zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, kde by sa tento problém mal definitívne vyriešiť.

A viete čo urobili títo poslanci?

Poslanci tento návrh Jána Šiandora neakceptovali a odmietli aj návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva a prijali len nezmyselné uznesenie, ktoré znovu nič neriešilo. A práve tento moment bol impulzom pre začatie ďašej veľkej petície proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015 a za vrátenie teplovodov spať do vlastníctva mesta. Pod petíciu sa už podpísalo viac ako 2000 vlastníkov a nájomníkov bytov pripojených na centrálny tepelný zdroj.

A viete čo urobili títo poslanci?

Prišli s ďalším škandalóznym návrhom, ktorý predkladal poslanec a rovnako člen dozornej rady spoločnosti Bytes s.r.o Jozef Kulišiak. Tento dodatok spoločenskej zmluvy mal úplne obmedziť právo mesta Detva pri tvorbe ceny tepla do budúcna. Toto vyvolalo medzi obyvateľmi veľké pohoršenie a tlak na stiahnutie tohto bodu z rokovania mestského zastupiteľstva.

A viete čo urobili títo poslanci?

Na zastupiteľstve sa pod tlakom verejnosti začali títo poslanci až trápne vyhovárať, že oni o tomto návrhu ani nevedeli aj keď materiály na zastupiteľstvo mali už týždeň pred zastupiteľstvom v rukách. Dokonca tento bod predkladal ich kolga poslanec a v neposlednom rade člen dozornej rady, do ktorej ho oni nominovali. No kto by tomu uveril? Na tomto zastupiteľstve sa rokovalo aj o petíci proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla za rok 2015 a za vrátenie týchto neoprávnene vyúčtovaných peňazí pre obyvateľov.

A viete čo urobili títo poslanci?

Znovu sa poslanec Roman Vrťo snažil upraviť uznesenie navrhnuté petičným výborom na vrátenie peňazí z rozpočtu mesta Detva. Roman Vrťo to chcel podmieniť povinnosťou mesta Detva investíciami tj. pripájaním budov na CTZ za desatisíce eur čo by v konečnom dôsledku znovu znamenalo ďalší tlak na navyšovanie ceny tepla pre obyvateľov. Tak isto navrhoval občanom vrátiť len sumu 55 000 eur. Voči tomu sa však ohradil primátor Ján Šufliarský a žiadal poslancov, aby občanom bola vrátená celá suma, ktorá predstavovala 83 000 eur. Toto sa nakoniec aj pod tlakom obyvateľov podarilo do uznesenia presadiť a schváliť. Občanom tak budú všetky neoprávnene doúčtované peniaze za rok 2015 vrátené.

Dnes Roman Vrťo bez hanby prehlasuje, že to vďaka nemu a poslancom sa občanom peniaze vrátia. No kto by tomu po tomto všetkom uveril?

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor