„Rekonštrukcia chodníkov na ul. M.R. Štefánika v Detve“

Realizácia uvedenej stavby rieši opravu chodníkov na M. R. Štefánika pred bytovým domom parc. č. 3878, chodník na druhej strane komunikácie pred V. MŠ, ďalej pravostranné chodníky od bytového domu po vstupnú bránu letného štadióna.

Jestvujúce živičné kryty chodníkov vrátane podkladu z monolitického podkladu sa vybúrajú a následne sa zrealizujú nové záhonové obrubníky  a kryt zo zámkovej dlažby HAKA – bezškárová. V rámci rekonštrukcie chodníkov sa zrealizuje aj plocha pre KUKA nádoby s prístupovým chodníkom

Predpokladaný termín ukončenia stavby je október 2014.

Obr-zok 016 Obr-zok 017 Obr-zok 018 Obr-zok 019 Obr-zok 024 Obr-zok 025 Obr-zok 026

DTinfo.sk