V dňoch  od 29.mája a  3.– 4. júna 2015 sa na futbalovom štadióne v Detve, konalo Obvodné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok ZŠ z okresu Detva. Dňa 29.mája 2015 súťažili žiaci a žiačky, nar. 1.9.1999 a ml. Dňa 3. júna 2015 súťažili žiaci a žiačky nar. 1.9. 2002 a ml, a 4.júna 2015 súťažili naši najmladší kamaráti  1.- 4. ročník.

Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva : ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Obrancov mieru, Detva, ZŠ Štúrova Detva, ZŠ J.J. Thurzu, Detva, ZŠ M.K. Detvianska  Huta,

ZŠ s MŠ Školská Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Vígľaš, ZŠ Látky, ZŠ Korytárky.

Rozhodcami podujatia boli učitelia TV z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal p. Vincent Tvrdík.

O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo Mesto Detva a Technické služby mesta Detva , ktorým patrí taktiež poďakovanie.

Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínách poblahoželali a odovzdali  diplomy + medaily Mgr. Yveta Unterfrancová, Mgr. Slavomír Ciglan a Mgr. Ľudmila Ďuricová , ktorí boli zároveň rozhodcami v jednotlivých dňoch.

Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a  vďaka patrí všetkým  tým , ktorí nám pri tomto podujatí nezištne pomohli.

Kategória žiaci a žiačky nar. 1.9.1999,bola postupová a  víťazmi družstiev  v kategórii žiaci aj žiačky sa stali žiaci ZŠ Obrancov mieru, Detva, ktorí postúpili na Krajské kolo do Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 2.júna 2015. Taktiež tam postúpili  víťazní jednotlivci disciplín.

VÍŤAZNÍ JEDNOTLIVCI 29. 5. 2015

Beh na 60 m

Tomáš Janok, – ZŠ Kukučínova Detva – 7,68 s

Timea Sujová – ZŠ Kukučínova Detva  – 8,26 s

Beh na 300 m

Martin Berkeš – ZŠ Obrancov mieru Detva – 41,83 s

Timea Jacenková – ZŠ Školská Hriňová  – 48,87

Beh na 1000 m  

Tomáš Zajac – ZŠ Obrancov mieru Detva – 3:04,93

Beh na 800 m

Janka Hazuchová – ZŠ Detvianska Huta – 2:48,49

Hod kriketovou loptičkou

Tomáš Zajac, ZŠ Obrancov mieru Detva – 78,30 m

Patrícia Matejovičová – ZŠ Obrancov mieru Detva – 47, 60 m

Skok do výšky

Peter Kukuliak – ZŠ Kukučínova Detva – 155 cm

Timea Jacenková – ZŠ Školská Hriňová – 140 cm

Skok do diaľky

Matúš Krahulec – ZŠ Obrancov mieru Detva – 5, 15 m

Timea Sujová – ZŠ Kukučínova Detva – 4,40 m

Vrh guľou

Marek Výbošťok – ZŠ Slatinské Lazy – 11,56 m

Nikola Murínová – ZŠ Krivec Hriňová – 7, 85 m

Víťazným družstvom sa v kategórii chlapcov aj dievčat stala ZŠ Obrancov mieru Detva

i_3207738

d

c

b

a

Foto: ZŠ Alexandra Vagača