Na poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 14.12.2017 poslanci odhlasovali niekoľkomiliónové zadlženie mesta, čím sa mesto Detva stane prakticky druhé najzadĺženejšie mesto na Slovensku! Poslanci odhlasovali úver vo výške 3 387 780 €.

A to aj napriek tomu, že títo poslanci na čele s ich lídrom Romanom Vrťom počas tohto funkčného obdobia disponovali s oveľa vyšším rozpočtom mesta ako poslanci v predchádzajúcom volebnom období.

Od roku 2010 do rozpočtu mesta prichádza stále viac peňazí a to z dôvodu nárastu podielových daní. Poslanci v tomto funkčnom období teda majú o vyše 6 500 000 viac ako poslanci v predchádzajúcom volebnom období.

Pravidelný nárast podielových daní v rozpočte mesta Detva:

(Prehľad nárastu podielových daní v rozpočte mesta Detva podľa rokov)

  • rok 2010 – 3 008 324 €
  • rok 2011 – 3 313 662 €
  • rok 2012 – 3 491 284 €
  • rok 2013 – 3 351 868 €
  • rok 2014 – 3 594 993 €
  • rok 2015 – 4 086 376 €
  • rok 2016 – 4 671 388 €
  • rok 2017 – 4 956 931 €
  • rok 2018 – 5 364 582 €

K tomu však treba prirátať aj prebytok hospodárenia mesta z roku 2014. Teda poslanci v predchádzajúcom volebnom období hospodárili tak dobre, že svoje funkčné obdobie v roku 2014 ukončili s prebytkom vo výške 860 000 . To znamená, že novým poslancom vďaka ich dobrému hospodáreniu nechali na stole ako sa hovorí 860 000 k dobru. Teda spolu s týmto prebytkom a nárastom podielových daní disponujú poslanci v tomto volebnom období so sumou viac ako 7,4 milióna naviac ako ich predchodcovia a napriek tomu chcú zobrať takýto obrovský úver a takto zadĺžiť mesto.

Napriek tomu, že títo poslanci mali možnosť v tomto funkčnom období hospodáriť s takýmto veľkým nárastom v rozpočte mesta rozhodli sa takto nehorázne zadĺžiť naše mesto. Najnovšie schválili úver vo výške 3 387 780 €,  pretože všetky tieto peniaze za tri roky ich pôsobenia doslova rozhajdákali. Pritom kompetencie na schvaľovanie rozpočtu mesta majú výhradne poslanci mestského zastupiteľstva a to mali v tomto funkčnom období v zastupiteľstve 3/5 väčšinu pri hlasovaní.

Aj vy sa pýtate, kde sú všetky tie peniaze? Veď v Detve sa za tri roky ich pôsobenia prakticky nič nevybudovalo a peniaze sú fuč. Každý rok ich volebného obdobia totiž neuvážene a nezodpovedne míňali peniaze na bežné výdavky, tieto peniaze teda doslova prejedli.

Poslanci okolo lídra Romana Vrťa chcú aspoň v poslednom volebnom roku ich funkčného obdobia ukázať, že niečo robia. Kedže však nemajú v rozpočte peniaze, pretože nehospodárne spravovali verejné financie, neváhajú zobrať takýto obrovský úver a takto zadĺžiť mesto na dlhé roky. Dámy a páni, práve sme svedkami najdrahšej a najpodlejšej predvolebnej kampani v histórii Detvy.

Na rok 2018 poslanci schválili investičný úver vo výške 3 387 780 €. Kým v roku 2017 bolo úverové zaťaženie mesta Detva vo výške 7,61 %, tak ak mesto bude čerpať poslancami schválené investičné úvery zvýši sa úverové zaťaženie mesta na neuveriteľných 38,17 %.

Podľa vyjadrenia ekonóma mesta na mestskom zastupiteľstve: do roku 2017 patrila Detva medzi najmenej zadĺžené mestá v SR, po čerpaní úveru bude Detva patriť naopak medzi najviac zadĺžené mestá v SR!

Podľa rebríčka INEKO sa tak Detva stane druhým najzadĺženejším mestom na Slovensku!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil rebríčky najzadlženejších miest na Slovensku. V spolupráci s ministerstvom financií zostavili rebríček 50-ich najväčších miest na Slovensku za rok 2016, pričom sa zamerali na hospodárenie s peniazmi. Spomedzi všetkých miest má najvyššie zadlženie mesto Nitra, ktorej dlžoba dosiahla úroveň 43,6 %. Detva tak vďaka poslancom môže skončiť s dlžobou na úrovni 38,17% čím sa podľa tabuľky INEKO stane druhé najzadĺženejšie mesto na Slovensku.

Jedná sa o najvyššie zadĺženie mesta v histórii Detvy, čo podľa všetkého budú musieť splácať naše deti, vnuci či pravnuci. Čo je však horšie, tieto peniaze budú v budúcnosti v meste chýbať na ďalší rozvoj, budú chýbať na investičné akcie, zdravotníctvo, pre dôchodcov, na šport, na školstvo, na sociálne veci, kultúru, bývanie či údržbu mesta a to len preto, aby sa partička poslancov okolo Romana Vrťa tvárila ako sa v Detve aspoň pred voľbami buduje.

V súčasnosti keď rastú príjmy mesta cez podielové dane by malo naopak mesto znižovať svoje dlhové zaťaženie, malo by si vytvárať rezervu na horšie časy, keď ekonomika SR nebude taká výkonná ako dnes. V Detve však chcú poslanci práve naopak v tejto priaznivej dobe nehorázne zvyšiť úverové zaťaženie mesta – kde je zodpovednosť poslancov voči obyvateľom Detvy, našim deťom, vnukom ?

Najväčší podiel viny na hroziacom úverovom zaťažení mesta Detva má na svedomí práve líder poslancov Roman Vrťo, ktorý zmenu rozpočtu na rok 2018 a úver predložil a obhajoval na poslednom MsZ a nakoniec zaň aj hlasoval. Čo je však zarážajúce, je to úplne v rozpore s tým, čo prezentuje strana SaS, ktorej funkcionárom je práve Roman Vrťo. Líder pravice na Slovensku p. Sulík práve toto vyčítal predsedovi vlády SR pri hodnotení rozpočtu SR na rok 2018 a šéf Sulíkovej strany v Detve, poslanec Roman Vrťo robí presne to, čo jeho šéf Sulík vyčíta Ficovi. Nehorázne a bezbreho chce zadĺžiť Detvu.

Ak budú poslanci Detvy aj ďalej takto postupovať hrozí, že sa Detva dostane do nútenej správy.

Keď sme sa ako občania chceli na poslednom zastupiteľstve vyjadiť k tomuto nehoráznemu zadlžovaniu mesta, tak nám poslanci na zastupiteľstve odmietli dať slovo. Je to prvýkrát v histórii mestského parlamentarizmu v Detve, keď poslanci takto arogantne odmietli dať občanom slovo. Azda väčšiu aroganciu ukázali len vtedy, keď nás obrali o teplovody v hodnote niekoľko miliónov, ktoré doslova darovali  za smiešnu sumu 886 euro súkromnej spoločnosti Bytes.

Text: Občianski aktivisti – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Dušan Vepřek, Pavel Golian, Ján Šiandor