Spojená škola pokračovala aj v tomto školskom roku v tradícii organizovania zahraničnej odbornej stáže v rámci programu Európskej komisie Erasmus+. Spolu sme do troch európskych krajín vyslali 24 žiakov a 4 pedagogických zamestnancov.

Už desiaty rok pokračuje spolupráca Spojenej školy v Detve s nemeckou Jenou pri organizovaní odbornej stáže. Tohto roku zažilo atmosféru tohto pekného mesta ďalších 9 žiakov druhého až štvrtého ročníka Obchodnej akadémie. V univerzitnom centre Durínska sme našli spoľahlivého partnera vo vzdelávacej organizácii Internationaler Bund Bildungszentrum Jena. Deväť žiakov Obchodnej akadémie tak bolo už trinástou skupinou, ktorá mala možnosť absolvovať trojtýždňovú odbornú stáž v Nemecku.

Obsahom stáže bola odborná prax, ktorú žiaci vykonávali v rôznych, opäť prevažne vzdelávacích organizáciách v Jene. Počas praxe mali možnosť precvičiť a zdokonaliť svoju nemčinu, zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti, spoznať nemecký vzdelávací systém ako aj pekné zákutia mesta a okolia. Pod vedením mentorov sa venovali predovšetkým kancelárskej práci, práci s výpočtovou technikou, účtovníctvu, archivácii, spracovaniu dokumentov. Po úspešnom ukončení obdžali všetci úspešní absolventi certifikáty a Europassy-mobilita, ktorými budú môcť dokladovať účasť na mobilitnom projekte v zahraničí.

Popri pracovných povinnostiach absolvovali tiež jazykový kurz pod vedením originálneho pána Sonneberga, ktorý im pomohol pri porozumení úloh na pracoviskách. K programu patrili aj mnohé voľnočasové aktivity. Počas víkendov spoznali žiaci metropolu Durínska Erfurt, mesto Goetheho a Schillera – Weimar, neslávny koncentračný tábor Buchenwald, zámok Heidecksburg v Rudolstadte. V Durínskom lese mali dokonca možnosť pozorovať žraloky vo veľkom akváriu Zella Mehlis. Veľa možností ponúkla i samotná Jena – množstvo zaujímavých múzeí, botanickú záhradu, výhľad z 28. poschodia Intershop Tower, pamätník Jána Kollára v Lobede, kúpanie v aquaparku GalaxSea, bowling v Jembo Park, či skvelú laserovú show Queen Heaven v najstaršom planetáriu na svete.

Celkovo môžeme zhodnotiť tohtoročnú odbornú stáž v Jene pozitívne. Dlhoročné skúsenosti tak budeme môcť využiť pri ďalšej spolupráci.

Erasmus P1090092 P1090153 P1090156