Spojená škola v Detve oslavuje tohto roku desať rokov od realizácie prvej zahraničnej stáže. Všetko to začalo ešte pod hlavičkou programu Leonardo da Vinci, pokračovalo ako Program celoživotného vzdelávania a posledné dva roky ako program Erasmus+. Za týchto desať rokov malo možnosť absolvovať dvoj- až päťtýždňovú stáž v rôznych kútoch Európy viac ako 200 žiakov viacerých študijných odborov. Rovnako tomu bolo aj v tomto školskom roku, keď do Nemecka, Česka a Veľkej Británie vycestovalo 33 žiakov odborov obchodná akadémia, mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik.

V roku 2005 sme zorganizovali prvú mesačnú stáž pre 10 žiakov OA v spolupráci s naším dlhoročným partnerom nemeckou vzdelávacou organizáciou Internationaler Bund Bildungszentrum Jena. Atmosféru tohto univerzitného mesta mohlo zažiť tohto roku 5 žiakov Obchodnej akadémie a 4 žiaci Strednej odbornej školy – odboru mechanik nastavovač. Počas troch týždňov vykonávali žiaci odbornú stáž v kanceláriách rôznych podnikov a na pracoviskách vzdelávacej organizácie Jenaer Bildungszentrum Schott-Zeis-Jenoptik.

Počas praxe mali žiaci Obchodnej akadémie možnosť precvičiť a zdokonaliť svoju nemčinu, zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti, spoznať nemecký vzdelávací systém. Pod vedením mentorov sa venovali predovšetkým kancelárskej práci, práci s výpočtovou technikou, účtovníctvu, archivácii, spracovaniu dokumentov. Žiaci odboru mechanik nastavovač sa venovali predovšetkým tvorbe programov, nastavovaniu CNC strojov a základom elektroniky a elektrotechniky. Po úspešnom ukončení obdžali všetci úspešní absolventi certifikáty, Europassy-mobilita a ECVET hodnotenia, ktorými budú môcť dokladovať účasť na mobilitnom projekte v zahraničí.

Popri pracovných povinnostiach absolvovali tiež jazykový kurz pod vedením originálneho pána Sonneberga, ktorý im pomohol pri porozumení úloh na pracoviskách. K programu patrili aj mnohé voľnočasové aktivity. Počas víkendov spoznali žiaci metropolu Durínska Erfurt, mesto Goetheho a Schillera – Weimar, neslávny koncentračný tábor Buchenwald, Dornburgské zámky nad údolím Saale. Zážitkom bola tiež návšteva hlavného mesta Nemecka Berlína, a to priamo v deň najväčšieho sviatku – Dňa nemeckej jednoty 3. októbra. Veľa možností ponúkla i samotná Jena – množstvo zaujímavých múzeí, botanickú záhradu, výhľad z 28. poschodia Intershop Tower, pamätník Jána Kollára v Lobede, kúpanie v aquaparku GalaxSea, lezeckú stenu, bowling v Jembo Park, či skvelú laserovú show Queen Heaven v najstaršom planetáriu na svete.

Celkovo môžeme zhodnotiť tohtoročnú odbornú stáž v Jene pozitívne. Dlhoročné skúsenosti tak budeme môcť využiť pri ďalšej spolupráci.

20151003_130941 20151003_132146 20151008_175550

Text a foto: Valéria Čiamporová

erasmus