Piaty rok pokračuje organizovanie odborných stáží pre žiakov Obchodnej akadémie vo Veľkej Británii. Za toto obdobie sme si vybudovali pekné partnerstvo s organizáciou Siawns Teg pôsobiacou v Newtowne vo Walese.

Aj tento rok sa na ostrovy vybralo osem žiakov štvrtého ročníka pod vedením Mgr. Jarmily Kubányiovej a Mgr. Jany Lalíkovej. Počas štyroch týždňov mali možnosť precvičiť si svoje odborné vedomosti a zručnosti ako aj zdokonaliť jazykové komunikačné kompetencie. Žiaci vykonávali šesťhodinovú odbornú prax vo firmách a organizáciách vo Welshpoole a Newtowne, o. i. na zámku Powys Castle, v škôlke či charitatívnych organizáciách. Samotná prijímajúca organizácia Siawns Teg sa venuje ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a pomáha pri organizovaní rôznych prospešných akciách či vzdelávaní. Všetci žiaci mali na pracoviskách pridelených zodpovedných pracovníkov – mentorov, ktorí boli s ich prácou mimoriadne spokojní a na niektorých miestach aj niekoľkokrát za deň ďakovali za dobre odvedenú prácu.

Praktikanti boli ubytovaní v malom penzióne vo Welshpoole, kde im domáci vytvorili priam rodinnú atmosféru. Na to isté miesto sa vraciame už štvrtý rok a máme tak možnosť spoznávať srdečnosť a prívetivosť miestnych. Pobyt samozrejme nebol len o práci, ale tiež o spoznávaní miestnej kultúry, prírody, ľudí a tradícií. Horšie to už bolo s podchytením základných výrazov vo welštine, ktoré s angličtinou nemá nič spoločné.

Odniesli si však veľké množstvo zážitkov z výletov a exkurzií, ktoré počas mesiaca absolvovali. Pre „suchozemcov“ bol nezabudnuteľným zážitkom výlet k moru do univerzitného mesta Aberystwyth spojený s pozorovaním delfínov v Newquay, i keď sa žiaľ delfínom v rozbúrenom mori nechcelo vyplávať nad morskú hladinu. Pekným zážitkom bol tiež nákupný výlet do Birminghamu či návšteva miestneho zámku Powys Castle.

Keď sa po štyroch týždňoch lúčili so svojimi mentormi a predovšetkým so starostlivým Tonym, všetkým bolo veľmi smutno a len veľmi ťažko sa lúčili so všetkými milými hostiteľmi. Na záverečnom hodnotení obdržali certifikáty a Europassy – mobilita, ktoré im spolu so všetkými nadobudnutými skúsenosťami určite pomôžu pri ďalšom štúdiu a najmä hlavným cieľom tohto ročníka – maturitnou skúškou. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu.

Odborná stáž sa uskutočnila v rámci projektu „Zahraničná odborná stáž – nové cesty na európsky trh práce“ realizovaného cez Program Erasmus+.

 unnamed