V dňoch 7. až 9. augusta sa konala tradičná Očovská folklórna hruda. Ide o kultúrne podujatie, ktoré má dlhoročnú tradíciu.

Tohtoročnú „hrudu“ odštartoval o ôsmej hodine večer uvítací program s názvom „Očová ožila“, ktorý bol venovaný životnému jubileu nestora očovského folklóru Jána Priechodského.

Kultúrne vystúpenia

Sobotňajší program sa začal o tretej hodine vystúpením folklórnych skupín, ktoré vystúpili s programom „Susedia vitajte“. Po nich nasledovalo vystúpenie speváckych, hudobných, ale aj tanečných osobností z oblasti Podpoľania.

„Z majera do sveta“ bolo predstavenie, ktoré bolo venované na počesť pedagóga a hudobníka Antona Budinského. Záverečná časť programu patrila jubilujúcim súborom, ktorí si pripravili vystúpenie s názvom „Život starých v srdciach mladých“.

Sprievodné podujatia

V nedeľu sa hlavný program skladal z dvoch častí, a to z vystúpenia detských folklórnych súborov a zo záverečného galaprogramu „Keď spomienky ožívajú“.

Súčasťou tohtoročnej Očovskej folklórnej hrudy bolo aj mnoho sprievodných podujatí určených pre všetkých návštevníkov, ako napríklad škola hry na fujare, ľudová zábava, alebo výstava valašiek.

Pre deti bolo pripravené divadlo a nesmel chýbať ani samotný Očovský dvor, kde sa mohli návštevníci občerstviť produktmi tradičnej kuchyne.

hruda

Text a foto: Lucia Valovčanová