Od apríla 2016 je v historickom Kohnovom dome na Partizánskej ulici 70/142 v Detve sprístupnená galéria tejto meštianskej rodiny. Poslední obyvatelia meštianskeho domu v historickej časti Detvy boli manželia Alexander (úmrtie r. 1938) a Frieda Kohnová (úmrtie r. 1945).

Prví Kohnovci prišli do Detvy v 50. – 60. rokoch 19. storočia, kedy Kohnov dom postavili. V dome sa nachádzal obchod so zmiešaným tovarom, ktorý ako rodina prevádzkovali a zároveň v ňom bývali. Okrem toho boli Kohnovci poľnohospodári a statkári, vlastnili a obhospodarovali pozemky na dnešnom Kohnovom vŕšku. Bola to mnohopočetná rodina. Dom Kohnovcov a jeho okolie bolo centrom vtedajšej Detvy – konali sa pred ním jarmoky, oslavy cirkevných sviatkov a pod.

Kohnov obchod bol miestom, kde sa stretávalo veľa ľudí – predávali v ňom petrolej, soľ, cukor, múku a pod. Pred Druhou svetovou vojnou Kohnovci prevádzkovali obchod s bicyklami.

Pred domom prevádzkovali čerpaciu stanicu, kde tankovali autá, ktoré vyvážali dobytok, syry a bryndzu z Detvy do zahraničia, najmä do Viedne a Budapešti.

Kohnovci mali dobré vzťahy s obyvateľmi mestečka a lazov, ktorí ich často navštevovali s prosbou o radu a pomoc. Po prepuknutí vojny sa obyvatelia domu museli vysťahovať a mnohí členovia rodiny sa konca vojny nedožili – boli popravení v Kováčovej, v Ponikách, v Kremnici a v Osvienčime.

Záujemca, ktorého informácie o rodine Kohnovcov zaujali, sa viac môže dozvedieť návštevou galérie rodiny Kohnovcov, ktorá je na požiadanie prístupná pre verejnosť. Ohlásiť sa možno na recepcii alebo prostredníctvom telefonického kontaktu: 0905 935 333.

V galérii sú vystavené fotografie, originálne dokumenty a predmety nájdené počas rekonštrukcie budovy.

Text a foto: Slávka Babicová