Po slávnostnej svätej omši v nedeľu 2. októbra požehnali aj dva historické Detvianske kríže pri kostole. Slávnostná svätá omša bola pri príležitosti sviatku patróna farnosti sv. Františka Assiského a bola súčasťou Dní mesta Detva 2016.

Kríže zhotovené rezbárom Jánom Fekiačom z rokov 1977 a 1991 sú dnes vzácnym kultúrnym dedičstvom a jedinečnými symbolmi identity Detvy.

Obnovené kríže požehnal bosý karmelitán Andrej Valent OCD, ktorého dekan Ľuboš Sabol pozval ako rodáka a slávnostné kazateľa. Na slávnosti sa zúčastnili mnohí veriaci, viacerí prišli v tradičnom detvianskom kroji.

Reštauračné práce na rezbe a na statike krížov trvali osem týždňov. Dekan Ľuboš Sabol počas slávnosti poďakoval všetkým menovaným i nemenovaným osobám. Skupinu viac ako tridsiatich dobrovoľníkov manažoval a práce organizoval člen farskej rady Ondrej Vrťo.

Poďakovanie patrí aj kaplánovi Dominikovi Jágerovi a rezbárovi Jozefovi Ďuricovi z Raticovho vrchu. Práve Jozef Ďurica s otcom Ondrejom Ďuricom nadviazal na majstrovskú školu rezbára Jána Fekiača.

„Z vďaky som sa vrátil sem, pomôcť Detvanom, aby som sa tak zavďačil nášmu učiteľovi,“ uviedol po požehnaní krížov Jozef Ďurica.

„My Detvania sme hrdí na tie kríže, tak ako sme hrdí na fujaru, na rozkazovačky a na našu vianočnú polnočnú omšu,“ dodal po slávnosti Ondrej Vrťo.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková