S firmou Vagačov dvor získala Obchodná akadémia v Detve prvé miesto v kategórii prezentácia na veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, dňa 7. apríla 2016.

Detvianska Obchodná akadémia obhájila svoju prestíž na tomto už 20. veľtrhu za účasti početných firiem, ktoré lákali svojimi produktmi. Vyhrali 1. miesto v kategórií prezentácia, na ktorej sa podieľala hlavne konateľka Simona Dančová.

Obchodná akadémia poskytuje svojim študentom priestor spojiť teóriu s praxou. Práve z toho dôvodu si na predmete cvičná firma založili s vyučujúcou Oľgou Feješovou fiktívnu firmu Vagačov dvor, s. r. o. , na ktorej pracujú dva roky. Vykonali všetky potrebné úkony pri založení firmy, rozdelili si pracovné pozície, vytvorili katalóg, prezentáciu firmy, podnikateľský aj finančný plán.

Vagačov dom je historická budova, ktorá sa nachádza v Detve, je však opustená a schátraná. Žiačky spolu s pedagogičkou, ktorá ich vedie, navštívili Podpolianske múzeum, kde sa o historickej budove informovali u historicky zdatných pracovníčok múzea. Pani Elena Műhlbergerová im porozprávala o Jánovi Vagačovi, ktorý bol zakladateľom rodinnej bryndziarne v Detve a o histórii celej bryndziarne. Študentky si prezreli aj výstavu o rodine Vagačovej a ich bryndziarni, ktorá ich veľmi zaujala. Rozhodli sa teda, že témou ich cvičnej firmy bude Vagačov dvor a jeho bryndziareň. Zastávajú totiž názor, že túto myšlienku je možné aj reálne uskutočniť a šíriť tak históriu mesta Detva.

Predmetom cvičnej firmy je predaj tradičných mliečnych výrobkov a certifikovaných výrobkov Podpoľania, ubytovanie, požičovňa športových potrieb. Zároveň sa rozhodli vytvoriť aj reštauráciu s ponukou tradičných slovenských jedál a typických jedál Podpoľania. Pre návštevníkov firmy Vagačov dvor, s. r. o. bude k dispozícií stála expozícia pána Vagača – pamätná izba.

Študentky spolu s vyučujúcou Oľgou Feješovou chcú aj touto cestou vyjadriť poďakovanie pánovi Petrovi Danišovi za sponzorské vytlačenie materiálov, ktoré si sami vypracovali a navrhli.

Viac o firme na: www.vagacovdvor.webnode.sk

Vagačov dvor

Vagačov dvor to je naša firma, ktorú radi máme,
na mliečne výrobky a tradičné jedlá sa zameriavame.
Našim snom je vdýchnuť život starým múrom Vagačovho domu,
zriadiť si tu reštauráciu, ubytovanie prípadne urobiť veľkú hostinu.

Nesmieme však zabudnúť na milého pána,
ktorý nám ponúka bryndzu už od dávna.
Nezabudli sme na neho ani my,
bude mať pamätnú izbu v sídle našej firmy.

Text: Oľga Feješová
Foto: SOA Žiar nad Hronom