Tri žiačky druhého ročníka Obchodnej akadémie sa od 21. do 22. októbra 2019 zúčastnili medzinárodnej ekonomickej súťaže, ktorá sa uskutočnila na pôde poľskej školy Regionálne centrum odborného vzdelávania v Nisku.

Okrem detvianskeho tímu sa do súťaže zapojili ďalší žiaci z poľských škôl z regiónu.

Trojčlenné družstvo z Obchodnej akadémie v Detve obsadilo skvelé druhé miesto. Malo dokonca rovnaký počet bodov ako víťazný tím, o druhom mieste rozhodlo pravidlo o vyššom bode v prvej úlohe.

Predmetom súťaže bola prezentácia a hodnotenie podnikateľských a prezentačných zručností žiakov stredných škôl. Súťaž mala tri zložky, a to prípravu životopisu a motivačného listu, prijímací pohovor pred komisiou a spracovanie pozvánky na deň otvorených dverí a podnikovej vizitky. Celá súťaž prebiehala v anglickom jazyku a bola hodnotená odbornou komisiou zloženou z učiteľov odborných predmetov i anglického jazyka.

Okrem súťaže sa mohli naši žiaci oboznámiť aj s kultúrou a pamiatkami regiónu. Spolu s poľskými žiakmi navštívili historické mesto Sandomierz ako aj múzeum Vianoc v Novej Debe.

Text a ilustračné foto: Valéria Čiamporová

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.