Skupina poslancov najnovšie prišla s bombastickým článkom pod názvom  “Primátor zvolal zastupiteľstvo, na ktoré neprišiel. Občania sa cítia podvedení!”

Tento článok na svojej stránke uverejnil člen tejto poslaneckej “skupiny” poslanec Jozef Pavlov, ktorý ako je už známe zverejňuje tri druhy informácií: pravdivé, polopravdivé a tie ostatné. Pravdivý je dátum vydania, polopravdivá je predpoveď počasia a zbytok sú tie ostatné.

A inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Článok sa mal týkať aktualizácie územného plánu mesta Detva.

Ako prvé v tomto článku páni poslanci zaútočili na primátora, že si dovolil neprísť na zastupiteľstvo. Páni poslanci však asi zabudli na to, že toto zastupiteľstvo nebolo plánované a o zvolanie (mimoriadneho) zastupiteľstva požiadali práve oni. V tomto termíne mal však primátor dlhodobo plánovanú dovolenku, a tak ho na zastupiteľstve zastúpil jeho zástupca. Neuveriteľné, že zástupca zastupuje však?

Takže toto zasadnutie mohlo bez problémov prebehnúť v súlade so zákonom, ale poslanci sa rozhodli urobiť teatro a zo zastupiteľstva znovu odišli.

Na toto zasadnutie neprišlo dokonca 6 poslancov, ale to nejak zabudli v článku spomenúť. To čo je ale najvtipnejšie, neprišiel ani poslanec, ktorý tento článok ďalej šíri.

Ale poďme ďalej. Toto bolo už 37. zasadnutie mestského zastupiteľstva počas tohto funkčného obdobia. Primátor bol doteraz na každom jednom zasadnutí. Čo sa však nedá povedať o poslancoch.

  • dňa 25.6 2015 neprišli na zastupiteľstvo a ich neúčasť spôsobila, že zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Zo 17 poslancov sa na rokovanie dostavili len šiesti.
  • dňa 28.11.2016 zablokovali uznášaniaschopnosť zastupiteľsva vo chvíli, keď sa malo rozhodnúť o odstúpení mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a o prevzatí rozvodov tepla späť do majetku mesta.
  • dňa 29.12.2016  útekmi a obštrukciami znovu zablokovali hlasovanie o vrátení teplovodov do vlastníctva mesta.
  • dňa 26.01.2018 poslanci v polovici rokovania bezdôvodne a arogantne opustili zastupiteľstvo,

a takto by sme mohli pokračovať…..

Ďalej poslanci tvrdia, že žiadny návrh UP (územného plánu) nikto z nich nevidel, nebol oficiálne predložený komisiám ani verejnosti.

Tak po poriadku:

Dňa 17.4.2018  sa uskutočnila prezentácia návrhu územného  plánu – zmeny a doplnky č. 4 v Komisii výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ, ktorá svoje pripomienky a podnety doručila na MsÚ a to dňa 11.5.2018.

Územný plán mesta Detva, zmeny a doplnky č.4  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v termíne od  9.4.2018 do 11.5.2018, prerokovanie  UP s dotknutými orgánmi sa konalo dňa 18.4.2018 o 10,00 hod. na mestskom úrade, kde boli dokonca písomne pozvaní všetci 17 poslanci. A teraz sa podržte. Zo všetkých 17 poslancov prišiel jeden…

Neskôr v ten istý deň bolo aj prerokovanie s verejnosťou a to o 16,00 hod., ktoré sa konalo taktiež na mestskom úrade.  Z každého prerokovania je zhotovený dokonca zápis a prezenčná listina.

Ďalej poslanci píšu, že primátor “konal v rozpore so zákonom (už koľký krát!)” Nezabudli na výkričník, aby to ešte zdramatizovali. Zabudli však na to, že keby primátor konal v rozpore so zákonom, tak príde o mandát a už nie je primátor.

A takto by sme mohli vyvracať klamstvo za klamstvom, ktoré šíria poslanci, ale to by sme už písali knihu a nie článok.

Celý tento komplot páni poslanci zavŕšili titulkom “Občania sa cítia podvedení!”

S týmto jedným konštatovaním však súhlasiť musíme, len ho trochu doplníme:

  • Občania sa cítia podvedení, keď ste sa poslanci odmietli zaoberať petíciou, ktorú podpísalo viac ako 2000 občanov.
  • Občania sa cítia podvedení, keď ste poslanci odmietli dať slovo občanom na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
  • Občania sa cítia podvedení, keď ste poslanci ušli zo zastupiteľstva a darovali teplovody v hodnote niekoľko miliónov súkromnej osobe.
  • Občania sa cítia podvedení, keď si poslanci robíte chodníky a cesty pred svojimi domami a chatami a na občanov kašlete. ( O tom už nabudúce ).

Foto: Prezenčná listina z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, na ktorom sa malo rozhodnúť o prevzatí rozvodov tepla späť do majetku mesta. Poslanci vytvorili obštrukciu a zo 17 poslancov sa na rokovanie dostavilo len desať. Následne ešte dvaja poslanci tesne pred hlasovaním opustili zastupiteľstvo, takže ich ostalo už len 8. a jeden z tých ôsmich poslancov čo zostali sa následne neprezentoval. Takže takýmto spôsobom poslanci zablokovali uznášaniaschopnosť zastupiteľstva v snahe darovať teplovody súkromníkovi.

Na prezenčnej listine vidíte poslancov, ktorí sa „ospravedlnili“ a na zastupiteľstvo neprišli. Z tých čo aj prišli sa Juraj Bódi nezaprezentoval a nakoniec tesne pred hlasovaním ešte ušli Imrich Sekereš a Branislav Baran.

Text: Občianski aktivisti – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Dušan Vepřek, Jozef Kucej, Pavel Golian, Ján Parobek, Ján Šiandor