Mesto Detva dňa 1. februára 2018 uzavrelo s Punch Precision Detva, s. r. o. kúpnu zmluvu na odpredaj pozemkov v Priemyselnom parku Detva – Trstená za účelom vybudovania nového výrobného závodu. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške 1 054 609 Eur.

Nový investor v priemyselnom parku vybuduje závod na výrobu hliníkových komponentov do podvozkov osobných automobilov. Obyvatelia Detvy a ďalších obcí Podpoľania tu postupne získajú 500 nových pracovných miest.

Mesto Detva v zmysle zmluvy do konca roka 2018 zabezpečí vybudovanie verejnej príjazdovej cesty a inžinierskych sietí k priemyselnému parku.

Text: Zuzana Juhaniaková