Nový panoramatický filmový dokument o živote na Podpoľaní premietnu v dňoch 14. až 17. marca 2016 na svetovom kongrese Biosférických rezervácií v Lime.

Demonštračný film dali vyrobiť následne po tom, ako Biosférická rezervácia Poľana dostala od čelného predstaviteľa Programu UNESCO Človek a biosféra pozvanie prezentovať sa na medzinárodnom fóre v Peru ako úspešný príklad fungujúcej Biosférickej rezervácie, uviedla Vladimíra Fabriciusová. Riaditeľka správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana je súčasne odbornou konzultantkou dokumentu.

Polhodinový filmový dokument bude mať pre domáce publikum premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale „Folklór a tradície“ v Hriňovej dňa 30. apríla 2016.

Biosférická rezervácia je usmerňovaná Koordinačnou radou, v ktorej má svoju zodpovednosť aj mesto Detva, podobne ako všetky ostatné obce z územia rezervácie.

Režisérmi dokumentu sú Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak, ktorí spolu so svojim štábom Veronikou Hollou a Tomášom Kršiakom získaval zábery počas viacerých mesiacov na typických podujatiach ale aj zaujímavých prírodných miestach na území Biosférickej rezervácie. Dokumentárny film o Biosférickej rezervácii Poľana môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Autor v dokumente špeciálne venoval sugestívne zábery na hriňovské lazy a laznícky život na nich, keďže tieto si zasluhujú začlenenie do mapy Biosférickej rezervácie.

Trailer dokumentu Poľana:

Text: Zuzana Juhaniaková
ilustračné foto: Poľana a jej južné svahy z Tlstého javora, 26.2.2016, autor Boris Pekarovič