Mesto Detva pokračuje systematicky v rekonštrukcii a budovaní nových ciest, chodníkov a parkovísk.

Realizácia uvedenej stavby rieši opravu chodníka zo západnej strany ul. A. Hlinku v dĺžke 320 m so začiatkom pri bytovom dome č. 16 a s ukončením pri bytovom dome č.3. Jestvujúce obrubníky budú zachované, okrem obrubníkov zo strany bytového domu od vchodu č. 4  až po vchod č. 12, ktoré sa nahradia za záhonové. Kryt hlavného chodníka bude tvoriť asfaltový koberec  uzavretý.

Jestvujúce živičné kryty prístupových chodníkov do vchodov bytového domu,  vrátane podkladu z monolitického podkladu sa vybúrajú a následne sa zrealizujú nové záhonové obrubníky  a kryt zo zámkovej dlažby Klasiko– bezškárová. Pred vstupmi budú chodníky ukončené líniovými odvodňovacími žľabmi.

Predpokladaný termín ukončenia stavby je október 2014.

1974570_10204233228963663_1226219063_n 10539220_10204233226803609_629313245_n 10699274_10204233229203669_170834216_n 10706473_10204233229803684_228124954_n

DTinfo.sk