Vláda SR schválila 27. augusta 2014 novelu banského zákona, ktorou umožňuje obyvateľom dotknutých obcí odmietnuť ťažbu zlata na svojom území metódou kyanidového lúhovania. Mesto Detva víta tento legislatívny krok a verí, že napomôže tomu, aby sa problém ťažby vyriešil definitívne. Mesto Detva v osobe primátora Šufliarského od júna 2014 spolupracovalo s navrhovateľmi novely banského zákona a podporovalo tento legislatívny proces.

Novela zákona má zakázať ťažbu a spracovanie nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Takáto ťažba by bola možná len ak by ju obyvatelia odobrili v referende.

Novelu banského zákona predložili do legislatívneho procesu ešte 6. júna poslanci Národnej rady SR Ján Senko, Jana Laššáková, Emília Müllerová a Michal Bagačka.

Mesto Detva konalo na legislatívnej úrovni už dlhšie obdobie. Mesto nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru, čo vyjadrilo ešte dňa 4. novembra 2013 vo svojom záväznom nesúhlasnom stanovisku ku konaniu o určenie dobývacieho priestoru. Medzi rôznymi administratívnymi krokmi možno spomenúť 3. marec 2014 kedy Mesto Detva podalo na Okresnú prokuratúru Banská Bystrica protest proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, v ktorom navrhuje, aby prokurátor podal upozornenie proti nesprávnemu postupu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici pri vydávaní rozhodnutí. Mesto sa domnieva, že konanie o určení dobývacieho priestoru nemalo byť prerušené, ale malo byť definitívne zastavené.

Primátor a vedenie mesta viackrát rokovali s členmi vlády SR, poslancami NR SR, poslancami Európskeho parlamentu a príslušnými úradmi verejnej správy o problematike pripravovanej ťažby zlata a možnostiach ukončenia tohto procesu.

DSC_0540 Oz