Stredoslovenská energetika distribúcia oznamuje prerušenie elektrickej energie z dôvodu prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Pracovné plány elektrikárov na najbližšie obdobie zrejme nepotešia obyvateľov Detvy.

Dňa 18. júla 2017 od 8.00 hod. do 16.30 hod. preruší Stredoslovenská energetika dodávku elektrickej energie v časti Krné.

Dňa 24.júla 2017 od 8.00 hod. do 13.00 hod. nepôjde ľuďom elektrina v starej časti Detvy na uliciach Družstevná, Fučíkova, Hollého, Jesenského, kapitána Nálepku a Jilemnického.

Dňa 25.júla 2017 od 8.00 hod. do 16.30 hod. vypnú prúd v časti Piešť I.

Dňa 31. júla 2017 od 7.45 hod. do 12.45 hod. odstavia najbližšie okolie mesta a to domy s č. 612 až 1458.