Noví prváci v svoj prvý významný deň, 2. septembra 2015, dostali symbolickú námornícku šatku, ktorú im slávnostne uviazali starší deviataci.

Odteraz sú súčasťou školy, ktorá nesie čestný názov po Júliusovi Jurajovi Thruzovi – prvom slovenskom námornom kapitánovi.

Základná škola na Ul. A. Bernoláka je už od roku 2004 nositeľom čestného názvu po prvom slovenskom námornom kapitánovi Júliusovi Jurajovi Thurzovi, rodákovi z Detvy. Túto významnú osobnosť si pripomenuli otvorením školského roka 2015/ 2016 v netradičnom štýle.

1a 1b 1c 1d 1e 1f

Text: Renata Juríková

Foto: Eva Kuráková