Je sedem mesiacov po voľbách a zmeny vidno už aj v okolí kontajnerovísk. Stačí sa prejsť po meste a môžte vidieť, že kontajneroviská sa pomaly menia na verejné smetiská.

Treba dodať, že neporiadok v konečnom dôsledku majú na vine vždy samotní obyvatelia. Niekedy sa stane, že aj keď sú kontajnery prázdne, smeti  hodia jednoducho na zem. Samotnú kapitolu tvoria bezdomovci. Prehŕňanie sa v kontajneroch a následné vyhadzovanie odpadkov tiež na čistote nepridá. No v neposlednom rade, keď už tento problém vznikol a stále sa zhoršuje majú ho riešiť naši volení zástupcovia, veď na to sú predsa tam.

Za odvoz odpadu sú zodpovedné Technické služby, ktoré podliehajú poslancom. Poslanci síce stihli promptne hneď po voľbách povymieňať členov dozornej rady a zamestnancov za svojich nominantov. Keď je už však problém s tou rýchlosťou a riešením majú akosi problém resp. už je po voľbách a občan ich nezaujíma. Už majú asi iné záujmy.

Je zarážajúce, že poslanec, ktorý denne chodí do roboty popri násype okolo smetných kontajnerov pri 4.zš sa nad tým ani nepozastaví a nerieši to. Samozrejme, jednoduchšie bolo všetko kritizovať a na všetko mať riešenie a odpoveď, ale len pred voľbami. A čo teraz? Ako sa hovorí „Skutek utek“ a mesto sa nám pomaly mení na malé smetisko.

Pritom je to tak jednoduché. Stačí, aby sa poslanec zaujímal o svoje okolie, zodvihol telefón a riešil problém. Hlavne, že si dosadili svojich ľudí do dozornej rady a zamestnancov Technických služieb.

22 33